Logo Fietsen123

Zoek een leuke fietsroute

Of toon alle fietsroutes

Fietsroute

Fietsroute Door het grootste natuurgebied op het Friese vasteland

50 Km (± 3:20 ) | Friesland | Het weer op de route weather.icon 15 °C 2bft

De Alde Feanen (Oude Venen) vormen het grootste aaneengesloten natuurgebied op het Friese vasteland.

De geschiedenis van het gebied gaat duizenden jaren terug: de twee laatste ijstijden zijn van groot belang geweest voor de vorming van de bodem van dit deel van Nederland. Het laagveen dat zich hier gedurende duizenden jaren heeft gevormd, is vanaf de 18de eeuw op grote schaal afgegraven. De kenmerkende structuur van een afgegraven veengebied, met petgaten en legakkers, is nog goed te herkennen in het landschap.

Het gebied bestaat naast uitgestrekte waterpartijen onder andere uit gras- en rietlanden, moerassen en moerasbossen. Deze verschillende landschappen trekken op hun beurt vele vogels aan: er broeden zo’n honderd soorten in het Nationale Park en jaarlijks vind je er duizenden trekvogels.

Hou je ogen en oren open en ga op zoek naar de eigen ‘Big Five’ van de Alde Feanen: de aalscholver, ooievaar, ree, roerdomp en zeearend. Zie jij ze allemaal?


Knooppuntroute

 • 2
 • 3
 • 94
 • 95
 • 96
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 9
 • 16
 • 14
 • 6
 • 30
 • 45
 • 29
 • 26
 • 24
 • 18
 • 12
 • 73
 • 66
 • 47
 • 41
 • 25
 • 7
 • 6
 • 2

Disclaimer

Voor alle vragen over deze fietsroute, kunt u contact opnemen met de redactie van Fietsen123.

Fietsen123 maakt gebruik van de routeplanner van de Fietsersbond en is niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen in het Nederlandse fietsknooppuntennetwerk.
Meldingen over ontbrekende of beschadigde fietsknooppuntborden kunt u kwijt op de website Bordje weg.
Kloppen de nummers van de knooppunten niet? Dan kunt u dat melden bij de Fietsersbond.
Meer informatie over het beheer en het onderhoud van de Nederlandse fietsknooppunten vindt u in dit artikel: Fietsen met knooppunten: soms gaat het mis.

Wij wensen u veel fietsplezier!

Andere routes in de buurt van Wirdum

knooppunten

56 Km

Beeld bij De Alde Feanen Natuurgebied

De Alde Feanen Natuurgebied

Een gebied gekenmerkt door moerasvegetaties, zomerpolders en watergangen. De Alde Feanen, ofwel Oude Venen, is één van de weinige overgebleven restanten van …

Startplaats: Grou, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

67 Km

Beeld bij De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute is een toeristische vaarroute in Friesland, die een aantal belangrijke waterwegen volgt die een rol speelden bij de turfvaart. Een van de belang…

Startplaats: Mildam, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

43 Km

Beeld bij Over het Elfstedenmonument

Over het Elfstedenmonument

Bij Giekerk (Gytsjerk) vind je het Elfstedenmonument, een opvallende brug als eerbetoon aan alle deelnemers aan de Elfstedentochten. De Canterlandse brug – g…

Startplaats: Gytsjerk, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

43 Km

Beeld bij De Russisch Orthodoxe Kerk in Friesland

De Russisch Orthodoxe Kerk in Friesland

In Friesland zou je niet zo snel een kerkgebouw van de Russisch Orthodoxe Kerk verwachten, maar toch heeft het dorp Hemelum er een. De bekendste kerk van het…

Startplaats: Koudum, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

38 Km

Beeld bij Het oudste planetarium ter wereld

Het oudste planetarium ter wereld

Het oudste nog werkende planetarium ter wereld bevindt zich in Friesland, in een monumentaal pand in de stad Franeker. Het Planetarium Eise Eisinga – dat teg…

Startplaats: Menaam, Friesland | knooppuntroute