Logo Fietsen123

Zoek een leuke fietsroute

Of toon alle fietsroutes

Fietsroute

Fietsroute De Alde Feanen Natuurgebied

56 Km (± 3:44 ) | Friesland | Het weer op de route weather.icon 33 °C 2bft

Een gebied gekenmerkt door moerasvegetaties, zomerpolders en watergangen.

De Alde Feanen, ofwel Oude Venen, is één van de weinige overgebleven restanten van een deels vergraven en ontgonnen laagveengebied. In de tweede helft van de 17e eeuw is het gebied zowel kleinschalig (petgaten en legakkers) als grootschalig (plassen) verveend. Rond 1900 kwam hier een einde aan, en werd er door de bevolking geprobeerd veeteelt te bedrijven door het inpolderen en bemalen van petgatengebieden.

De huidige staat van de Alde Feanen is voornamelijk het resultaat van het na de vervening opgetreden verlandingsproces. Het gebied bestaat tegenwoordig uit open water, rietlanden, laagveenverlandingsmoeras, moerasbos en schrale graslanden op restveen. In de meeste petgaten is een elzenbroekbos ontstaan. In 2007 is het gebied uitgebreid met 48 hectare in het kader van een LIFE-project ten behoeve van o.a. de noordse woelmuis.

Let op: bij deze route kan het zijn dat u langs een veerboot of pontje komt waar u niet kunt pinnen. Zorg ervoor dat u ook contant (klein)geld meeneemt.


Knooppuntroute

 • 30
 • 31
 • 85
 • 97
 • 96
 • 32
 • 33
 • 69
 • 34
 • 91
 • 90
 • 92
 • 41
 • 37
 • 36
 • 38
 • 16
 • 14
 • 6
 • 12
 • 49
 • 94
 • 81
 • 55
 • 50
 • 47
 • 44
 • 63
 • 42
 • 46
 • 45
 • 30

Disclaimer

Voor alle vragen over deze fietsroute, kunt u contact opnemen met de redactie van Fietsen123.

Fietsen123 maakt gebruik van de routeplanner van de Fietsersbond en is niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen in het Nederlandse fietsknooppuntennetwerk.
Meldingen over ontbrekende of beschadigde fietsknooppuntborden kunt u kwijt op de website Bordje weg.
Kloppen de nummers van de knooppunten niet? Dan kunt u dat melden bij de Fietsersbond.
Meer informatie over het beheer en het onderhoud van de Nederlandse fietsknooppunten vindt u in dit artikel: Fietsen met knooppunten: soms gaat het mis.

Wij wensen u veel fietsplezier!

Andere routes in de buurt van Grou

knooppunten

52 Km

Beeld bij Friese molens en pittoreske dorpjes

Friese molens en pittoreske dorpjes

Een route langs de pittoreske dorpjes van noordoost Friesland, met langs de weg allerlei oude wind- en poldermolens. De route start bij het museum van Dokku…

Startplaats: Dokkum, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

58 Km

Beeld bij Waterroute langs Elfstedenstadje IJlst

Waterroute langs Elfstedenstadje IJlst

Friese geschiedenis op de route langs het prachtige Elfstedenstadje IJlst. IJlst is het kleinste Elfstedenstadje en het kreeg in 1268 stadsrechten. De centra…

Startplaats: IJlst, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

39 Km

Beeld bij Een vroegere universiteitsstad

Een vroegere universiteitsstad

Franeker is een bijzondere stad: het had – na Leiden – de oudste universiteit van Nederland, tot deze in 1811 werd opgeheven. Dit besluit werd genomen ten ti…

Startplaats: Harlingen, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

65 Km

Beeld bij Friese Waterlinie

Friese Waterlinie

Een prachtige en rustige route langs de Friese Waterlinie, die diende als bescherming van de Friese hoofdstad. De waterlinie is vlak na 1580 aangelegd en ken…

Startplaats: Kuinre, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

67 Km

Beeld bij De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute is een toeristische vaarroute in Friesland, die een aantal belangrijke waterwegen volgt die een rol speelden bij de turfvaart. Een van de belang…

Startplaats: Mildam, Friesland | knooppuntroute