Logo Fietsen123

Zoek een leuke fietsroute

Of toon alle fietsroutes

Fietsroute

Fietsroute Langs de Boarn en De Deelen

59 Km (± 3:56 ) | Friesland | Het weer op de route weather.icon 17 °C 4bft

Tussen Heerenveen en Aldeboarn ligt het natuurgebied De Deelen, een prachtig mozaïek van gras- en rietlanden, legakkers, petgaten en moerassen.

De route start aan de rand van het plaatsje Aldeboarn (Oldeboorn). Dit dorp is een van de beschermde dorpsgezichten in Friesland; het historische centrum telt dan ook talloze monumenten, waaronder mooie oude woningen aan de Boarn (Boorne) – de rivier die het dorp in tweeën deelt – de Waag met de Oudheidskamer en de Doelhofkerk, een bijzonder kerkgebouw, gewijd aan de heilige Pancratius.

Deze Doelhofkerk is verbonden aan een interessant verhaal: de inwoners van Aldeboarn wilden vroeger de hoogste kerktoren van Friesland hebben. Daarom beklommen een aantal mannen uit Aldeboarn de toren van Tzum, dat destijds die eer had. Met een touw wilden zij de hoogte van de toren meten, maar ’s Nachts knipten inwoners van Tzum een stuk van het touw, waardoor de toren van Aldeboarn toch korter werd dan die van Tzum.

De Boarn (Boorne): rivier met vele namen

Het riviertje de Boarn stroomt van Bakkeveen tot Jirnsum en heeft verschillende namen. Zo wordt het eerste stuk, bij Bakkeveen, ‘Ouddiep’ of ‘Koningsdiep’ genoemd. Oostelijk van Aldeboarn komt het ‘Ouddiep’ samen met het ‘Nieuwe Diep’ en gaat verder als ‘de Boarn’. Na Akkrum verandert de naam in ‘Kromme Knilles’. Voorbij Jirnsum is nog een stuk van de oude loop van ‘de Boarn’ te vinden. Deze beek wordt de ‘Mûzel’ of ‘Moezel’ genoemd.

Nes en Akkrum

Via Nes, een dorpje met een opvallende klokkenstoel op het kerkhof, kom je aan in Akkrum. Volgens een volksverhaal is de Boarn gegraven door twee reuzen: Manke Meine en Kromme Knillis. Bij Akkrum kregen de twee een meningsverschil en gingen elk hun eigen weg. Daarom splitst de Boarn zich ter hoogte van Akkrum op in de Kromme Knillis en de Meinevaart. In het dorp staat een beeld van de reuzen.

Grou

Het dorp Grou ligt aan het Prinses Margrietkanaal en het Pikmeer. Opvallend is het feit dat het dorp twee beschermde dorpsgezichten heeft: het centrum van Grou en Oosterveld. Het dorp heeft dan ook tal van mooie bezienswaardigheden, waarvan de 13de-eeuwse Sint-Pieterkerk en het cultuurhistorisch museum Hert fan Fryslân de meest noemenswaardige zijn.

De Alde Feanen (Oude Venen)

Na Grou kom je al snel langs Nationaal Park De Alde Feanen, een uitgestrekt natuurgebied met een enorme diversiteit aan landschappen. Dit zorgt ervoor dat er zeer veel verschillende planten en bomen voorkomen en dat het een aantrekkelijk broedgebied is voor meer dan 100 soorten vogels.

Naast natuur is ook de invloed van de mens in het gebied goed te zien. Er staan verschillende unieke historische molens en met helder weer is vanuit het gebied de Achmeatoren in Leeuwarden goed te zien. En de structuur van het gebied laat duidelijk zien dat hier vroeger veen afgegraven is.

De Deelen

Ook De Deelen is een (voormalig) veengebied, waar de inwoners van de streek vanaf de Middeleeuwen veen afgegraven hebben. De waterpartijen die ontstonden na verwijdering van het veen (petgaten), worden van elkaar gescheiden door de smalle stroken land waar het veen te drogen werd gelegd (legakkers). Dit geeft veengebieden als De Deelen een karakteristieke uitstraling. Maar de petgaten en legakkers zijn niet de enige sporen van menselijke activiteiten uit de Middeleeuwen. In deze tijd lag er namelijk een zee midden in Friesland: de Middelzee. Om De Deelen tegen het zoute water te beschermen, legde men hier dijken aan. Deze zijn op verschillende plaatsen nog terug te vinden in het landschap.


Knooppuntroute

 • 50
 • 47
 • 44
 • 42
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 28
 • 29
 • 45
 • 30
 • 14
 • 12
 • 49
 • 94
 • 55
 • 80
 • 78
 • 38
 • 4
 • 89
 • 3
 • 54
 • 52
 • 51
 • 50

Disclaimer

Voor alle vragen over deze fietsroute, kunt u contact opnemen met de redactie van Fietsen123.

Fietsen123 maakt gebruik van de routeplanner van de Fietsersbond en is niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen in het Nederlandse fietsknooppuntennetwerk.
Meldingen over ontbrekende of beschadigde fietsknooppuntborden kunt u kwijt op de website Bordje weg.
Kloppen de nummers van de knooppunten niet? Dan kunt u dat melden bij de Fietsersbond.
Meer informatie over het beheer en het onderhoud van de Nederlandse fietsknooppunten vindt u in dit artikel: Fietsen met knooppunten: soms gaat het mis.

Wij wensen u veel fietsplezier!

Andere routes in de buurt van Aldeboarn

knooppunten

39 Km

Beeld bij Een vroegere universiteitsstad

Een vroegere universiteitsstad

Franeker is een bijzondere stad: het had – na Leiden – de oudste universiteit van Nederland, tot deze in 1811 werd opgeheven. Dit besluit werd genomen ten ti…

Startplaats: Harlingen, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

65 Km

Beeld bij Friese Waterlinie

Friese Waterlinie

Een prachtige en rustige route langs de Friese Waterlinie, die diende als bescherming van de Friese hoofdstad. De waterlinie is vlak na 1580 aangelegd en ken…

Startplaats: Kuinre, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

56 Km

Beeld bij De Alde Feanen Natuurgebied

De Alde Feanen Natuurgebied

Een gebied gekenmerkt door moerasvegetaties, zomerpolders en watergangen. De Alde Feanen, ofwel Oude Venen, is één van de weinige overgebleven restanten van …

Startplaats: Grou, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

67 Km

Beeld bij De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute en de taalgrens

De Turfroute is een toeristische vaarroute in Friesland, die een aantal belangrijke waterwegen volgt die een rol speelden bij de turfvaart. Een van de belang…

Startplaats: Mildam, Friesland | knooppuntroute

knooppunten

43 Km

Beeld bij Over het Elfstedenmonument

Over het Elfstedenmonument

Bij Giekerk (Gytsjerk) vind je het Elfstedenmonument, een opvallende brug als eerbetoon aan alle deelnemers aan de Elfstedentochten. De Canterlandse brug – g…

Startplaats: Gytsjerk, Friesland | knooppuntroute