Logo Fietsen123

Nieuws

Steeds vaker hersenletsel na fietsongeluk

Friday 21 April, 2023

Medisch specialisten zien een stijgend aantal slachtoffers van fietsongelukken met letsel aan hun hersenen. Ze pleiten daarom voor het dragen van een fietshelm.

Ernstige fietsongelukken

Jaarlijks komen er heel wat fietsers terecht op de Spoedeisende Hulp. In 2022 waren dat er bijna 89.000. Dat is een stijging van 40% in tien jaar tijd. Ruim 15.000 van deze gewonde fietsers liepen bij hun ongeluk hersenletsel in enige vorm op. De gevolgen hiervan voor een slachtoffer waren niet alleen fysiek maar leidden ook tot allerlei onzichtbare klachten over langere termijn. Het ging dan onder andere om concentratiestoornissen, geheugenproblemen en vermoeidheid.

Op basis van onderzoek voorspelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat het aantal fietsers met ernstige verwondingen in de komende 20 jaar nog veel meer zal toenemen: met wel 80% bij eenzijdige ongevallen. Dat zijn ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn, zoals valpartijen door stuurfouten.

Dit komt mede doordat steeds meer 65-plussers en 80-plussers de fiets gebruiken om actief en mobiel te blijven. Dit wordt als een meer kwetsbare groep gezien wanneer het gaat om het risico’s op een ernstig ongeval met zware verwondingen.

Fietshelm

Het huidige hoge aantal fietsongevallen met hoofd- en hersenletsel tot gevolg, zorgt ervoor dat steeds meer neurologen pleiten voor het dragen van een fietshelm. Een fietshelm verkleint de kans op hersenletsel met 36% en beschermt daarnaast ook tegen andere verwondingen aan het hoofd.

Een helmplicht voor de e-bike wordt door slechts 43% van de Nederlandse fietsers ondersteund. Er wordt dan ook meer gepleit voor het stimuleren van vrijwillig helmgebruik op de fiets. In Denemarken bijvoorbeeld draagt de helft van de volwassenen vrijwillig een fietshelm. Ook in Nederland neemt het aantal fietshelmdragers toe, maar natuurlijk kan het altijd nog beter.

Door: Alex Wit

Bron: www.dagvandefietshelm.nl