Logo Fietsen123

Nieuws

Ruim 1 miljoen fietsers op fietsnetwerk Westhoek

maandag 2 juli, 2007

Tussen mei 2006 en april 2007 was het fietsnetwerk in de Westhoek van Vlaanderen goed voor ruim 1 miljoen recreatieve fietsers. Van deze 1 miljoen recreatieve fietsers kiezen 350.000 fietsers bewust voor het netwerk. Eén derde van deze fietsers zijn kusttoeristen. Twee vijfde zijn West-Vlamingen die vanuit hun woonplaats vertrekken en 15% van dergelijke fietsers zijn verblijfstoeristen in de Westhoek. Vooral jonge senioren fietsen op het fietsnetwerk. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van een onderzoek, dat  Westtoer recent publiceerde. 8.000 enquetesWesttoer voerde in 2006-2007 een uitgebreid meet- en onderzoeksproject uit naar de impact van het fietsnetwerk van de Westhoek. Naast tellingen met detectoren en tellers werden fietsers op het netwerk kort bevraagd en werden schriftelijke enquêtes uitgedeeld. In totaal werden bijna 8.000 enquêtes afgenomen.

45,3 kmWie bewust voor het fietsnetwerk kiest, fietst gemiddeld 45,3 km, zo blijkt uit het onderzoek. 70% van alle fietsers op het netwerk houdt onderweg halt in een café, restaurant of taverne. Fietsers op het netwerk zijn tevreden over dit nieuwe recreatieve product in de Westhoek. Vooral de aantrekkelijke dorpen en het fietsveilige gevoel op het netwerk worden gewaardeerd. Aandachtspunten, die verbeterd moeten worden, zijn het voorzien van picknicktafels, de wegdekkwaliteit van vrijliggende fietspaden en de informatie over de omgeving. In totaal genereert het fietsnetwerk in de Westhoek een omzet van 13,1 miljoen euro waarvan 12,6 miljoen euro van buiten de regio komt.

350.000 fietsers kiezen netwerkIn totaal wordt gedurende één jaar het aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk Westhoek ingeschat op circa 1.060.000. Bij deze fietsers kan een onderscheid gemaakt worden tussen fietsers die bewust gebruik maken van het netwerk, fietsers die op een lus fietsen en fietsers die gewoon een ritje doen op het fietsnetwerk zonder zich te bekommeren over het fietsnetwerk. Het aantal van het eerste type van fietser wordt op 347.254 fietsers geraamd. Westtoer focuste op dit type van fietsers in het onderzoek. Er wordt verder ingeschat dat circa 111.000 fietsers op een fietslus rijden. Iets meer dan 600.000 recreanten maken een fietstocht zonder zich van het fietsnetwerk veel aan te trekken.

Groot aantal kusttoeristen De toeristen die aan de Kust verblijven, vormen de belangrijkste groep fietsers op het netwerk. Zij genereren 32% van de fietstochten of een 100.000-tal tochten. Bij deze fietsers zijn vooral vakantiegangers uit Nieuwpoort en Koksijde goed vertegenwoordigd. Het fietsen op het netwerk in de Westhoek is voor twee vijfde een West-Vlaamse aangelegenheid waarbij de inwoners van de Westhoek 22% van de fietstochten ondernemen en West-Vlaamse dagtoeristen die van de woonplaats vertrekken 21% van de fietstochten voor hun rekening nemen. Deze laatsten zijn vooral inwoners van de verstedelijkte West-Vlaamse Leiestreek, gevolgd door bewoners van de Kust en van het Brugse Ommeland. 15% van de fietstochten wordt gemaakt door toeristen die in de Westhoek vakantie nemen. Van deze verblijfstoeristen vindt bijna 90% het fietsnetwerk belangrijk, tot zeer en zelfs uitermate belangrijk, voor het kiezen van de Westhoek voor hun vakantie. Deze toeristen verblijven grotendeels (70%) in kleinere hotels en gastenkamers, waarvan een groot deel zich op het platteland bevindt.

Jonge senioren63% van de fietstochten wordt gemaakt door gezelschappen van twee volwassenen. Slechts 11% van de fietsers is vergezeld van kinderen. Vooral de leeftijdsgroep van 50-65 jaar houdt van fietsen op het fietsnetwerk: van 51% van de gezelschappen op het fietsnetwerk is de oudste persoon tussen 50 en 65 jaar. De jongere leeftijdsgroep van 18-39 jaar is bijna niet aanwezig. Vermits het onderzoek van Westtoer zich toespitst op de recreant die bewust voor het netwerk kiest, ligt de gemiddelde fietsafstand vrij hoog op 45,3 km per tocht. Slechts 23% van deze recreanten fietst een afstand van minder dan 34 km. Iets meer dan de helft fietst tussen de 35 en 55 km.

Hapje en drankje 92% van de fietsers op het fietsnetwerk onderbreekt de fietstocht onderweg. 70% van alle fietsers houdt halt bij een café, restaurant of taverne. Andere populaire stopplaatsen zijn de rustbanken op het netwerk en de dorpen langs het netwerk. 84% van de fietsers gebruikt de netwerkkaart van Westtoer. Enkel omgevingsrecreanten gebruiken relatief minder de kaarten. Zij kennen de omgeving veel beter en behoeven dan ook niet altijd een kaart. De kaarten worden in de meeste gevallen zowel vóór als tijdens de fietstocht gebruikt. Er wordt vrij weinig afgeweken van het vooropgestelde traject.

WesthoekvlaanderenTevreden fietsers 82 % is tevreden over het fietsnetwerk en 43% zeer tot uiterst tevreden. Het fietsnetwerk wordt vooral geapprecieerd omwille van de aantrekkelijke dorpskernen en stadjes waarlangs men fietst, de veiligheid van de oversteekplaatsen en de verwijzingen naar de nabijgelegen dorpen en steden. Aandachtspunten voor de toekomst zijn: het voorzien van picknicktafels, de kwaliteit van het wegdek van de vrijliggende fietspaden en de informatie langs het traject over de omgeving.

Belangrijke economische impactDe omgevingsrecreant, bewoner van de Westhoek, besteedt per fietstocht gemiddeld 6,9 euro, goed voor een omzet van 0,5 miljoen euro. Voor de dagtoerist ligt dit bedrag hoger op gemiddeld 10 euro. Voor de verblijfstoeristen wordt hun volledige verblijf toegewezen aan het fietsnetwerk. Dit gebeurt op basis van het belang dat dit netwerk had bij het kiezen van de Westhoek als vakantiebestemming. Deze bestedingen hebben dan niet louter te maken met de bestedingen tijdens of onmiddellijk aansluitend aan het verblijf  maar met het volledige verblijf. Wanneer het zuiver toeristische belang van het fietsnetwerk in acht genomen wordt (de omzet van de dagtoeristen van buiten de regio en van de verblijfstoeristen in de Westhoek) dan heeft het fietsnetwerk van de Westhoek in 2006 een omzet gegenereerd van om en bij 12,6 miljoen euro.

Link* Overzichtskaart van alle fietsknooppuntennetwerken en bestelmogelijkheid


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Fietsen naar Santiago de Compostela: Fiets onder de loep

Op een opoefiets naar Santiago de Compostela; het kan natuurlijk best, maar echt comfortabel zal het niet zijn. En weet u waarom trommelremmen worden afgeraden? Of waarom een spiegel zo bel…

Nieuws

Fiets mag mee met Intercity Direct

Vanaf 2017 mogen reizigers hun fiets meenemen op de trajecten van de Intercity Direct. Dit was eerder niet toegestaan. Dat dit eerder niet toegestaan was, heeft te maken met het veiligheids…

Routenieuws

Mooi weer: fietsen langs Vechtse terrasjes en door schaduwrijk bos

We hebben nog een week lang schitterend weer in het verschiet, dus fietsen en genieten is het credo. Hierbij een prachtige fietsroute langs de Vecht en langs talloze leuke terrasjes in Utre…

Nieuws

Speciale opfriscursus voor fietsers

Onder oudere fietsers is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar gestegen met 11 procent, naar 135. Veilig Verkeer Nederland introduceert daarom een opfriscursus voor fietsers.…

Nieuws

Fietsenverkoop daalt, maar omzet stijgt

De verkoop van fietsen is in 2016 gedaald naar het niveau van 1987. Daar staat tegenover dat de omzet een record bereikte - een gevolg van de verkoop van vooral duurdere fietsen. De nieuwe …