Logo Fietsen123

Nieuws

Rijbewijskeuring voor oudere automobilisten: de stand van zaken

Friday 20 March, 2015

De rijbewijskeuring van ouderen is sinds vorig jaar pas nodig vanaf 75 jaar. Voorheen was dat vanaf 70 jaar. Rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar zijn ook langer geldig: tien jaar voor bestuurders tot 65 jaar.

Van 65 tot 70 jaar is het nieuwe rijbewijs geldig tot 75 jaar. Na uw 70ste is het vijf jaar geldig. Velen vinden de verplichte keuring op grond van leeftijd onrechtvaardig. De minister moet nog met een voorstel komen voor een rechtvaardiger systeem.

Regels rijbewijs B en A op een rij

  • Tot 60 jaar: een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
  • 60-65 jaar: bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
  • 65-70 jaar: het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.
  • 70-75 jaar: het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring is nodig als uw oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
  • 75 jaar of ouder: het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring is verplicht.

Keuringscheck

Om te voorkomen dat oudere automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de keuringscheck ontwikkeld. Na het invullen van een aantal gegevens, weet u of u het keuringsformulier (de Eigen verklaring) aan moet schaffen.

Stappen bij 75 jaar of ouder

  1. Vul een Eigen verklaring in
  2. Ga met uw Eigen verklaring naar een arts
  3. Stuur uw Eigen verklaring op naar het CBR
  4. Als het nodig is, verwijst het CBR u naar een medisch specialist
  5. Als het nodig is, verwijst het CBR u door voor een rijtest

Eigen verklaring

Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u in het belang van de verkeersveiligheid 'rijgeschikt' zijn. Oftewel: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat betekent dat u bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd moet worden. Om uw rijbewijs te vernieuwen, moet uw rijgeschiktheid worden beoordeeld. Daartoe stelt het CBR u via het formulier 'Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)' een aantal vragen over uw gezondheid.

Koop online of bij gemeente

U kunt op Mijn CBR een Eigen verklaring kopen en invullen, of koop bij uw gemeente een Eigen verklaring op papier als het online niet lukt. Bij de meeste gemeentes is dit mogelijk. Bel voor meer informatie met telefoonnummer 1400 of ga naar www.rijksoverheid.nl.

Met eigen verklaring naar arts

Een deel van de Eigen verklaring kunt u zelf invullen, een ander deel vult een arts in. Maak dus ook een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts. Neem uw ingevulde Eigen verklaring en uw identiteitsbewijs mee. De arts vult het artsendeel van de Eigen verklaring aan. Daartoe onderzoekt hij uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zo controleert hij bijvoorbeeld uw bloeddruk, onderzoekt uw ogen en stelt u diverse vragen.

Welke arts?

Welke arts u kiest, mag u zelf bepalen. Iedere arts kan een rijbewijskeuring doen, maar de eigen huisarts doet dat vaak niet vanwege de vertrouwensrelatie die hij met u heeft. De ouderenbond ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Meer informatie over rijbewijskeuringen en een lijst van keuringsartsen per provincie (PDF, 77 pagina's) vindt u hier.

Medische aandoening

Is uw rijbewijs korter dan 10 jaar geldig vanwege een medische aandoening of medicijngebruik? Dan is en blijft de rijbewijskeuring bij verlenging verplicht. Als u onder behandeling bent van een specialist voor een gezondheidsprobleem, dan is het goed mogelijk dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft. Dat rapport stuurt u direct met uw Eigen verklaring mee naar het CBR.

Behandelend specialist

In veel gevallen mag uw eigen behandelend specialist dit tegenwoordig verzorgen. Mensen met nierschade, ICD, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen en bepaalde vormen van dementie, mogen het door hun eigen behandelaar laten opstellen. De regel is: bij aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan verstrekken, is er is geen tweede, onafhankelijke arts meer nodig. Meer leest u hier.

Rijtest

Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen kan het zijn dat het CBR u doorverwijst voor een rijtest. Het CBR bepaalt dit op basis van uw Eigen verklaring en informatie van de medisch specialist. De rijtest is bedoeld om in de praktijk te beoordelen of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen. Als in uw situatie een rijtest nodig is, stuurt het CBR u hiervoor een oproep.

Doe tijdig uw aanvraag

Het CBR heeft dus uw Eigen verklaring nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. Het CBR beoordeelt of de gemeente een rijbewijs mag afgeven. Heeft u de Eigen verklaring ingevuld en opgestuurd, dan kan de beoordeling van uw rijgeschiktheid soms wel vier maanden duren. Doe daarom tijdig uw aanvraag voor rijbewijsverlenging. Op uw rijbewijs staat per categorie wanneer deze verloopt en daarnaast stuurt de RDW u tijdig een herinneringsbrief.

Vergoed de zorgverzekering?

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering of tussenpersoon, of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.