Logo Fietsen123

Nieuws

Protest en verdeeldheid door plan verplichte WA-verzekering e-bikes

Tuesday 21 August, 2018

Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten alle e-bikes in Europa WA verzekerd worden. Dit plan leidt tot een stroom van negatieve reacties, onbegrip en verdeeldheid bij verschillende partijen.

Met dit plan wil de Europese Commissie de e-bike gelijkstellen aan volledig gemotoriseerde voertuigen, waarvoor eigenaars een verplichte WA-verzekering moeten afsluiten. Dit zou betekenen dat je in overtreding bent als je je in het verkeer begeeft op een e-bike die niet WA verzekerd is. Om dit door te voeren, moet de Europese Commissie de Motor Vehicle Insurance Directive (MID) aanpassen. Doel van deze beoogde wijziging is één wetgeving die voor heel Europa geldt.

Europese Commissie: e-bikes moeten al verzekerd zijn

Een e-bike is doorgaans niet goedkoop; veel fietsers hebben dan ook een fietsverzekering afgesloten voor hun tweewieler. De Europese Commissie lijkt dit feit te negeren en is van mening dat bezitters van een e-bike sowieso al een motorvoertuigverzekering zouden moeten hebben, waarmee ze e-bikes theoretisch gezien al gelijk hebben gesteld aan gemotoriseerde voertuigen. Een WA-verzekering voor de e-bike zal naar verwachting zo’n 2 à 3 euro per maand kosten.

Stroom van protest

Het voorstel van de Europese Commissie heeft een stroom van protest losgemaakt, zowel uit Nederland als uit de rest van Europa. Diverse belangenorganisaties vrezen voor de invoer van een duur registratiesysteem en een verplicht kenteken, zoals dit eerder bij de speed pedelec gebeurde.

ECF: een rampzalig scenario

De ECF – de Europese Fietsersbond – noemt het “een rampzalig scenario voor de miljoenen Europeanen die zich voortbewegen op elektrische fietsen.” Adam Bodor, Directeur Belangenbehartiging van de ECF, spreekt van een ondermijning van de investeringen en inspanningen van diverse EU-lidstaten op het gebied van duurzame mobiliteit.

Bovag: ontmoediging van potentiële gebruikers

Bovag benadrukt dat 95 procent van de Nederlanders al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, die ook dekking biedt bij fietsongevallen. Samen met de ANWB, de Fietsersbond en de RAI vreest Bovag een ontmoediging van potentiële gebruikers van de e-bike. Net als de ECF wijzen deze organisaties op een ondermijning van het beleid van lidstaten. Nederland probeert bijvoorbeeld op verschillende manieren de e-bike als duurzaam alternatief voor de auto te promoten.

Consumentenbond: aansprakelijkheid is al goed geregeld

Ook de Consumentenbond is tegen het plan van de Europese Commissie. De bekende consumentenorganisatie stelt dat de aansprakelijkheid in Nederland al goed geregeld is via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze biedt doorgaans geen dekking bij schade door motorrijtuigen, maar verzekeraars hebben voor e-bikes een uitzondering gemaakt. Nederlanders die geen aansprakelijkheidsverzekering hebben, kunnen bij schade aan een ander een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoed materiële – met eigen risico van 250 euro – en letselschade.

Verdeeldheid in Den Haag

Binnen de Nederlandse politiek heerst verdeeldheid over het voorstel. De betrokken ministeries – Infrastructuur en Waterstaat, Financiën en Justitie – noemen het protest “een storm in een glas water.” Ze melden dat de definitie van een e-bike ongewijzigd blijft en dat er dus geen verplichte WA-verzekering komt. Ze beroepen zich hierbij op de uitzondering die in Nederland al geldt voor e-bikes: in tegenstelling tot veel andere landen worden elektrische fietsen hier gewoon als fietsen gezien, een uitzondering als de speed pedelec daar gelaten natuurlijk.

Deze bijzondere positie voor Nederlandse e-bikes en hun gebruikers zal volgens de ministeries ook in andere Europese landen blijven gelden. Wel moet er dan een waarborgfonds zijn om onverzekerde schade in binnen- en buitenland te dekken. Dit waarborgfonds bestaat – het Waarborgfonds Motorverkeer – maar deze wordt nu volledig gefinancierd via polissen van automobilisten, motor- en brommerrijders.

Het Verbond van Verzekeraars voorziet hierbij oneerlijke situaties, omdat gebruikers van de e-bike hier dan gratis gebruik van kunnen maken. Maar een verplichte WA-verzekering is volgens deze organisatie wel een stap te ver, omdat e-bikes zelden zware schade bij anderen aanrichten: de meeste ongevallen met e-bikes zijn eenzijdig. Toch is het goed als er op Europees vlak eenduidige regels komen rond elektrische fietsen, stelt de organisatie. Dat is nu nog een grijs gebied.

“We hebben meer fietsers nodig, niet meer regels”

Coalitiepartij D66 is tegen het plan. Kamerlid Matthijs Sienot benadrukt in een gesprek met BNR dat Nederland het gebruik van gewone fietsen en e-bikes wil promoten en om dat met succes te doen, moet er zo min mogelijk rompslomp zijn rond het gebruik ervan. “Een extra verzekering maakt het fietspad niet veiliger. We hebben meer fietsers nodig, niet meer regels!”

Bronnen: BNR, De Consumentenbond, De Limburger & Tweewieler.nl