Logo Fietsen123

Nieuws

Overheid investeert in fietsend Nederland

zondag 2 november, 2008

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer gaat 30 miljoen euro extra investeren in fietspaden, fietsroutes en extra fietsenstallingen bij trein- en busstations. Daarnaast zal zij laten onderzoeken in hoeverre de elektrische fiets mensen kan aansporen om voor de tweewieler te kiezen. MobiliteitsaanpakDe ChristenUnie-politica heeft deze plannen gisteren op tafel gelegd tijdens de recente presentatie van de Mobiliteitsaanpak. De investering moet er onder andere voor zorgen dat de doelstelling van het kabinet wordt gehaald om het aantal treinreizigers jaarlijks met 5% te doen toenemen.

BOVAG enthousiastDe BOVAG is bij monde van directeur Burgman verheugd en vindt dat het fiscaal aantrekkelijker maken van de E-bike kan helpen bij de inzet van dit vervoersmiddel. Burgman: "Omdat e-bikes nu eenmaal duurder zijn, pleiten wij al tijden om dat bedrag te verhogen naar 2000 euro. Ook wij hechten groot belang aan goede fietsvoorzieningen omdat je zo het gebruik van de fiets stimuleert. Om fietsenstallingen betaalbaar en toegankelijk te houden, pleiten we voor het verlagen van het BTW-tarief. Nu betaalt de fietser 19 procent BTW als hij de fiets in de stalling zet. Als dat wordt verlaagd naar zes procent zal de gebruiker dat als een extra stimulans ervaren om de fiets in de stalling te zetten."

Fietsersbond kritischDe Fietsersbond is veel minder positief. Volgens de Fietsersbond brengen de voorstellen de fietsvoorzieningen 'jammer genoeg nog niet op Olympisch niveau'. De financiële vertaling van de mooie doelstellingen is volgens de Fietsersbond onvoldoende. 'Alleen al voor het aanpakken van de acute stallingstekorten bij de stations is minimaal 60 miljoen euro extra nodig. Het opknappen van een tiental woonwerkroutes kost minstens 100 miljoen euro. De 30 miljoen van de minister is volstrekt ontoereikend en staat in geen verhouding tot de bedragen die voor wegen en het regionaal OV worden uitgetrokken. Voor het fietsbeleid voor na deze kabinetsperiode geeft de minister zelfs geen indicatie. Opknappen van alle kansrijke woon-werkroutes en vernieuwende stallingsoplossingen bij stations met ruimtegebrek leiden al snel tot een reeël prijskaartje van 500 miljoen tot één miljard'.

Geen concrete doelstelling CO2-reductieDe Fietsersbond vindt het verder jammer dat er geen concrete doelstelling voor CO2-reductie aan de intensivering van het fietsbeleid wordt gekoppeld. 'Het lokale niveau, waar de korte ritten plaatsvinden en de fiets het meest kansrijk is, komt niet aan de orde. Aan de woon-werkroutes worden geen concrete klimaatdoelstellingen gekoppeld en er worden geen middelen geoormerkt om bestaande CO2-doelstellingen te kunnen bereiken'.

Fiets van de ZaakIn de voorstellen over het mobiliteitsmanagement mist de bond verbeteringen van de regelingen voor de Fiets van de Zaak. 'Verhoging van het bedrag, waardoor ook elektrische fietsen en ligfietsen onder de regeling zouden kunnen gaan vallen, kan immers tot hoger fietsgebruik in het woon-werkverkeer leiden.'Gevaren N-wegenTen slotte wijst de Fietsersbond op de gevaren van de opwaardering van de N-wegen in het kader van een robuust netwerk. 'De verkeersveiligheid op deze wegen voor fietsers en voetgangers zal verslechteren door intensiever autogebruik en hogere snelheden'.


Gerelateerde artikelen

Nieuws

De mooiste plekjes op de fiets en tips voor onderweg op Texel

Op Texel vindt u bijzondere natuurgebieden en prachtige duinen. Daarnaast is Texel de ideale stek voor vele vogelsoorten, dus neem de verrekijker mee op de fiets en geniet van de vogelrijkd…

Nieuws

Sparta presenteert elektrische fiets met permanente internetverbinding

Sparta heeft een oplossing bedacht om diefstal te voorkomen: de nieuwe full connected e-bike. Deze nieuwe elektrische fiets heeft namelijk een permanente internetverbinding. Dit betekent da…

Nieuws

Oplossing tegen diefstal e-bikes

Een gps-chip in nieuwe elektrische fietsen is een geschikt wapen in de strijd tegen fietsendiefstal. Van de eerste 6.000 fietsen die zo'n chip hebben, is er niet één gestolen. In 2016 werd …

Nieuws

Verkeersgezondheid: de nieuwe verkeersveiligheid

Er moet een bredere benadering van het begrip verkeersveiligheid komen. De huidige definitie is te eenzijdig en laat verschillende positieve en negatieve gezondheidseffecten van mobiliteit …

Nieuws

Belgische overheid wil fietspaden verbreden vanwege succes e-bike

De Vlaamse overheid houdt vanaf volgend jaar bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening met elektrische fietsen. De fietspaden worden breder en krijgen minder scherpe bochten. Mobiliteits…