Logo Fietsen123

Nieuws

Nog weinig aandacht voor fietsgebruik allochtonen

woensdag 27 februari, 2008

Allochtonen hebben gemiddeld een lager fietsgebruik dan autochtonen. Toch zijn er nauwelijks gemeenten die zich in hun fietsbeleid richten op deze doelgroep. Dat blijkt uit de derde Fietsberaad-publicatie over allochtonen. Ook staat dit een bundeling van expertise nog in de weg. Aldus een recent artikel in  Verkeerskunde. We citeren. Slechts enkele gemeentenEigenlijk was het Fietsberaad op zoek naar praktische voorbeelden en creatieve ideeën. ‘De uitkomst was helaas wat teleurstellend’, zegt coördinator Otto van Boggelen. Slechts enkele gemeenten richten zich vanuit het verkeersbeleid op de doelgroep allochtonen. Zo staat er in Amsterdam een ‘coördinatiepunt fietsvaardigheid’ in de steigers. De bedoeling is alle expertise over fietslessen aan allochtonen (jong en oud) te bundelen. Den Haag en Rotterdam zetten speciale verkeersdocenten in om de fietsvaardigheid van de (allochtone en autochtone) jeugd te verbeteren. In de rest van het land dringt wel langzamerhand het besef door, dat het ook voor het verkeersbeleid verstandig is deze groep niet links te laten liggen.

Koester fietslessenHet fietsgebruik van allochtonen is gemiddeld lager. In het rapport staan de oorzaken opgesomd: geen gewoonte, gebrek aan fietsvaardigheid, geen fietsbezit en een negatief imago. In veel gemeenten worden nog altijd fietslessen voor allochtonen georganiseerd, met name voor vrouwen. Koester de fietslessen, is een van de drie aanbevelingen in het rapport.

Gemakkelijk aansluitenVan Boggelen: ‘Voor gemeenten die iets willen, is dit gemakkelijk om bij aan te sluiten. Vaak worden getalsmatig niet zoveel mensen bereikt, maar de vraag komt vaak wel echt uit de doelgroep. Er is echt enthousiasme en het is makkelijk op te pakken.’

Verkeersafdeling en welzijn samenFietslessen worden meestal door de afdeling welzijn van een gemeente georganiseerd of gefinancierd. Van huis uit is het een wereld van kleine budgetten, vrijwilligers en opgeknapte afdankertjes als oefenfietsen. Van Boggelen: ‘Er is veel te winnen als de verkeersafdeling en welzijn bij elkaar gaan zitten en bedenken wat ze samen kunnen doen. Ga maar eens in één hok zitten. Voor de verkeersambtenaren is het goed te leren dat er meer is dan infra. Deze doelgroep bereik je niet over de gebaande paden.’

JeugdDe tweede aanbeveling luidt: richt je op de jeugd. Van Boggelen: ‘Ook wat betreft autochtonen is de jeugd een interessante doelgroep. Tieners fietsen heel veel, maar dan worden ze 18 en dan gaat het fietsgebruik dalen. Dat komt door de OV-studentenkaart en natuurlijk het rijbewijs. Er is veel te winnen, ook op gebied van verkeersveiligheid, als het mogelijk is deze groep meer te laten fietsen.

Marketing en communicatie’Status en imago van de fiets speelt bij de doelgroep allochtonen een belangrijke rol. Daarom zou Van Boggelen graag zien dat er op het vlak van marketing en communicatie initiatieven werden genomen. ‘Je kunt een generieke campagne maken voor bijvoorbeeld alle tieners waar allochtonen zich ook in herkennen, of je richt je echt op de doelgroep, maar dan ook heel specifiek. Bijvoorbeeld door een project te starten voor een bepaalde wijk waar veel Turken wonen. Dan kan je iets doen om het fietsbezit te verhogen, fietslessen organiseren en het imago van de fiets verbeteren, door bijvoorbeeld het sociale netwerk aan te spreken.’ Dit soort projecten zijn er in Nederland nog niet, geeft Van Boggelen toe. Proef‘Marketing en communicatie zijn sowieso nieuw terrein in het fietsbeleid, en het inzetten van marketing specifiek gericht op allochtonen is dan helemaal nieuw. Fietsberaad is daarom voorstander van een pilot (proef) in een van de grote steden gericht op de doelgroep allochtonen.


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Fietscomfort van invloed op routekeuze

Verkeersmodellen zijn samengesteld op basis van de aanname dat fietsers altijd de kortste route kiezen, maar deze aanname blijkt niet te kloppen. Royal HaskoningDHV deed hier in samenwerkin…

Nieuws

Op vakantie met uw eigen fietscamper

Paul Elkins wilde graag comfortabel door het hele land heen fietsen. Hij maakte daarom zijn eigen fietscamper. De kosten? Slechts 150 dollar. Eerst sliep Paul in een tent wanneer hij door h…

Nieuws

Wat als je geen fiets kunt betalen?

Fietsen, het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch zijn er in Nederland duizenden mensen die geen eigen fiets kunnen betalen. Gelukkig zijn er organisaties die zich voor hen inzetten. Een degelijk…

Nieuws

Nieuwe accutechologie belooft 20 jaar levensduur en zeer snel opladen

De huidige e-bikeaccu's moeten vaak een aantal uren worden opgeladen voordat ze vol zijn en kunnen over het algemeen tot maximaal 1.000 keer worden opgeladen, of hebben een levensduur rond …

Nieuws

Wat is uw grootste fietsergernis? Kies A, B, C of D

Waaraan stoort u zich het meest tijdens een recreatieve fietstocht? (A: Mensen die drie breed fietsen, B: Hardrijdende automobilisten C: Slecht wegdek/fietspad D: Wielrenners). Of heeft u …