Logo Fietsen123

Nieuws

Montferlandroute

zondag 15 juni, 2008

Deze fietsroute laat u de mooiste plekjes van het Montferland zien. De route voert onder andere langs 's-Heerenberg, Didam en Wehl. Bovendien gaat de route de Duitse grens over. Het landschap is afwisselend: bossen, een recreatieplas en enkele molens. Molshoop'Een molshoop in de Rijnvlakte', zo noemde de schatrijke textielfabrikant dr. J.H. van Heek de heuvels van Montferland en Elten, toen hij zich in de eerste helft van de 20e eeuw inspande om de cultuurhistorische waarden van deze streek te behouden. De molshoop dankt zijn ontstaan aan de gletsjers, die in de voorlaatste IJstijd - zo'n 150.000 jaar geleden - vanuit Scandinavië ons land bereikten en de losse rivierafzettingen opstuwden tot hoge heuvels. De enorme zwerfkeien die u langs de route bij onder andere de Elterberg en het Huis Bergh aantreft, zijn Scandinavische cadeautjes die de gletsjers hier achterlieten.

NederzettingenOngeveer 10.000 jaar geleden, gedurende de laatste IJstijd, waren er in dit gebied geweldige zandstormen die dikke pakketten dekzand afzetten langs de rand van de heuvels. Op de hoogste dekzandruggen zijn later de nederzettingen ontstaan. Ze waren gunstig gelegen op de grens tussen nat en droog zodat de bewoners konden profiteren van de voordelen van beide landschappen. Vandaar dat er aan de voet van de stuwwal, om Montferland heen, een kring van dorpen ligt. Montferland is de naam van één van de 'bergen', maar de naam wordt ook wel gebruikt voor het gehele beboste stuwwalgebied. Het vlakkere land is een deel van de Liemers, een voor velen onbekend gebied tussen de Oude IJssel en de Rijn. Het is van oudsher een rooms-katholieke streek met in ieder gehucht een grote kerk. Op wegkruisingen staan hier en daar karakteristieke Mariakapelletjes. Op deze route komt u een ANWB-fietsservicepunt tegen bij Rest. Pannenkoekhuis bij Kobus in Zeddam.

Afkortingen mogelijkDe Montferlandroute heeft een totale lengte van 54 km. In de routebeschrijving wordt uitgegaan van start bij Huis Bergh in 's-Heerenberg. Andere mogelijke startplaatsen zijn het centrum van Didam, recreatieplas Stroombroek of het centrum van Zeddam. Het is tevens mogelijk om de route in te korten. De afstand bedraagt dan 32 of 33 km.

Lokale ommetjesDe route kruist of loopt parallel aan lokale ommetjes om Didam, Wehl en 's-Heerenberg. Tevens loopt de route voor een klein deel samen met de Gelderse Poortroute. Bovendien ziet u onderweg bordjes van de Kastelenfietsroute Oost-Gelderland. Deze rondgaande route heeft een lengte van 350 km en gaat door de gehele Achterhoek.

RoutekarakteristiekDe Montferlandroute is bewegwijzerd met rode zeshoekige bordjes. De pijl geeft telkens de te volgen route aan. De beschrijving van de route begint bij Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. De routekarakteristiek met routekaart en bezienswaardigheden is ons - in PDFformaat - voor publicatie ter beschikking gesteld door het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Het is de eerste van een serie.

Link* Montferlandroute


Gerelateerde artikelen

Nieuws

De automatische e-bike: nog een zorg minder

De e-bike is hét perfecte en milieuvriendelijke alternatief om het drukke stadsverkeer te trotseren en prachtige fietstochten te maken. De opkomst van de e-bike heeft het fietsen de afgelop…

Nieuws

Een e-bike onder de €1000?

Bijna twee derde van de (potentiële) gebruikers van een e-bike vindt de prijs een van de belangrijkste factoren bij de aanschaf van een e-bike. Voor twee derde van hen is 1000 euro het maxi…

Nieuws

Een op de vijf fietsers vindt fietsen onveilig

De Nationale Fiets Telweek 2017 vond plaats van 18 tot en met 24 september. Nu de resultaten bekend zijn, vallen een aantal zaken op: Een op de vijf deelnemers vindt fietsen in Nederland on…

Nieuws

Fietsfeitjes 2019

Mobiliteit in Nederland is constant in beweging. Steeds vaker zien we dat het traditionele straatbeeld – waarin auto’s domineren – verdwijnt en dat fietsers meer en meer ruim baan krijgen. …

Nieuws

Fietsen naar Santiago de Compostela: Routemarkering en bewegwijzering

Hoe verder van Santiago de Compostela, des te talrijker de Jacobspaden en hoe meer ze uiteenlopen. Toen de Raad van Europa in 1987 opriep om de routes naar Santiago de Compostela nieuw leve…