Logo Fietsen123

Nieuws

Grote Natuurgebiedenroute Almere

donderdag 9 april, 2009

Almere werd ooit het ‘Gooi voor de gewone man’ genoemd. Werd, omdat tegenwoordig huizen worden gebouwd in alle prijsklassen. Maar het groene karakter, dat zo kenmerkend is voor het Gooi, is en blijft het wezenskenmerk van Almere. Dankzij de voedzame zeeklei, waar alle bomen en struiken in wortelen, is het groen snel tot een behoorlijke wasdom gekomen. Zozeer zelfs dat velen niet beseffen dat bijna alle bos- en natuurgebieden zijn bedacht en aangelegd door mensen. Deze fietsroute laat u hiermee kennis maken. BossenHet is een rondrit aan de hand van de knooppunten. De route is 47 km lang. U fietst door Waterlandse Bos, een omvangrijk loofbos dat door zijn paden, open ruimten, akkers en waterlopen erg gevarieerd is. U komt door het Kotterbos, een jong bos met populieren en langzamer groeiende loofbomen, zoals eiken, essen, berken, beuken en haagbeuken. Er ligt een nat gebied met ruige rietvelden en karakteristieke wilgenbosjes. De Lepelaarplassen is een belangrijk en beschermd broedgebied voor water-, weide en moerasvogels. Een aantal bijzondere soorten haalt hoge dichtheden. Een kijkhut geeft u een spectaculaire blik op hetgebied.

OostvaardersplassenHet bos Overvaart vormt een tiental groene kamers van elk ongeveer een vierkante kilometer. Buitenhout is een rustiek bosgebied met een door boomkruinen gedeeltelijk overdekte weg. Het vogelgebied De Oostvaardersplassen heeft internationale faam. De vraat van de tienduizenden grauwe ganzen zorgt ervoor dat de plassen niet dichtgroeien. De drogere delen van de Oostvaardersplassen worden kaal gehouden door runderen, paarden en herten. Het fietspad is zo aangelegd dat het een beetje de sfeer van de (niet toegankelijke) Oostvaardersplassen oproept. Het Wilgenbos is een oude zandwinput. Hier zijn de wilgen en andere bomen spontaan gekomen.

Link* Grote Natuurgebiedenroute, te vinden onder de provincie Flevoland


Gerelateerde artikelen

Nieuws

NS doet proef met gratis fietsenstalling

De NS is bezig met een proef bij station Amstel in Amsterdam waarbij fietsen 24 uur gratis bewaakt kunnen worden. Dit om de overlast van fietsen die overal geplaatst worden te verminderen. …

Nieuws

Gemeenten compenseren zorgkosten verschillend

Door het wegvallen van twee landelijke regelingen mogen de gemeenten nu naar eigen inzicht chronisch zieken en gehandicapten compenseren, met grote verschillen tot gevolg. Vervangen In 201…

Nieuws

Rijbewijskeuring voor oudere automobilisten: de stand van zaken

De rijbewijskeuring van ouderen is sinds vorig jaar pas nodig vanaf 75 jaar. Voorheen was dat vanaf 70 jaar. Rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar zijn ook langer geldig: tie…

Nieuws

Toch smallere nummerplaten op e-bikes

In dit artikel werd duidelijk dat fietsers in België een onhandig grote nummerplaat aan hun elektrische fiets moesten bevestigen. Dit probleem werd door de FOD Mobiliteit meteen al opgemerk…

Nieuws

Onderzoek: driekwart Nederland wil smartphone op de fiets verbieden

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu werkt aan een wettelijk verbod op smartphonegebruik op de fiets en in dat kader deed haar ministerie alvast een onderzoek. Wat blijkt: driekwar…