Logo Fietsen123

Nieuws

'Geen voorrang voor fietser op rotonde'

donderdag 3 februari, 2005

Het is beter voor de verkeersveiligheid als fietsers op rotondes met vrijliggende fietspaden, geen voorrang meer krijgen. Als auto's op deze rotondes voor gaan, dan scheelt dat vijftig tot zeventig ziekenhuisopnames per jaar. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In Nederland liggen binnen de bebouwde kom zes- tot achthonderd rotondes met vrijliggende fietspaden. Op zestig procent daarvan hebben fietsers voorrang. Volgens de SWOV gaat het mogelijk mis omdat automobilisten ten onrechte denken dat ze voorrang hebben.

Lees meer: http://www.swov.nl/rapport/R-2004-14.pdf

De Fietsersbond ziet in het statistisch onderzoek geen aanleiding om bestaande aanbevelingen te herzien. De organisatie wijst op een eerdere SWOV-studie naar kruispunten (R-2003-36), waarin wordt geconcludeerd, dat voorrang voor fietsers net zo veilig is als geen voorrang: http://www.swov.nl/rapport/R-2003-36.pdf (pagina genummerd 25). Lees hier de volledige verklaring

De ANWB pleit ervoor om de eerder afgesproken voorrangsregels voor fietsers toe te blijven passen. Daarnaast is het, aldus de ANWB, van belang om te streven naar eenduidige regels voor de aanleg van en voor voorrangssituaties op rotondes. De winst voor de verkeersveiligheid van fietsers zal hiermee volgens de ANWB minimaal gelijk zijn aan de winst die de SWOV voorspelt.

'Automobilisten houden zich niet aan de regels en fietsers moeten zich daarom aanpassen? Dat is de omgekeerde wereld', aldus een verontwaardigde reactie van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Een woordvoerder stelt dat rotondes uniform moeten worden ingericht. 'Aanbevelingen zijn te vrijblijvend. Gemeenten moeten daar beter op letten'.

'Rotondes zijn al veel veiliger dan kruispunten, of de fietsers er nu voorrang hebben of niet', vindt John Boender van CROW, kennisplatform voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Als een gewoon kruispung wordt omgebouwd tot rotonde daalt het aantal verkeersslachtoffers met 75%. Nederland telt nu al zo'n 3000 rotondes. 'Het is veel zinniger om daarop de prioriteit te leggen', aldus Boender. De rotonde-aanbeveling moet wat het CROW betreft van kracht blijven. 'Als fietsers op rotondes consequent voorrang krijgen zijn de gevaren tot een minimum beperkt'.

In Drenthe hebben de fietsers geen voorrang en het onderzoek toont, aldus gedeputeerde Swierstra, aan dat dit dus goed is. Hij is blij met het advies om fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom geen voorrang meer te geven. Dat advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid sluit aan bij het beleid van de noordelijke provincies. Swierstra verwacht dat nu ook andere provincies dit voorbeeld zullen volgen.


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Stijging ongevallen met oudere voetgangers en fietsers

Ongevallen met ouderen gebeuren vooral met fietsen en lopen, niet bij het autorijden. Zo concludeerde een gepubliceerd onderzoek ''verplaatsingsongevallen bij ouderen'' van VeiligheidNL in …

Nieuws

Steeds minder fietspaaltjes

Drie jaren geleden riep CROW, het kenniscentrum van de overheid voor fietsbeleid, gemeenten op iets te doen aan de wildgroei aan fietspaaltjes. Inmiddels is misschien wel de helft van het a…

Nieuws

Vijf fietsroutes door nationale parken

Op 29 mei 2016 is het de dag van het park. Ter ere van deze dag hebben wij vijf prachtige fietsroutes uitgekozen door nationale parken. Loonse en Drunense Duinen (44 km) Nationaal Park D…

Nieuws, Fietstest

Test van de goedkoopste fietsendrager: de ProPlus Click-On (25 euro)

De ProPlus Click-On is de goedkoopste en simpelste drager die te verkrijgen is. Kost slechts 25 euro en bestaat uit twee stangen die met een scharnier verbonden zijn. Aan de uiteinden van d…

Nieuws

Een tweedehands e-bike: doen of niet doen?

Met de nog altijd toenemende populariteit van de e-bike neemt ook het aantal tweedehands e-bikes toe. Maar is het verstandig, een tweedehands e-bike kopen? Soms wel, soms niet. Ja, een nieu…