Logo Fietsen123

Nieuws

Gat in het fietspad? Zo meld je het

Monday 21 June, 2021

We hebben het beste fietsnetwerk in de wereld. Maar soms is er weleens wat mis mee. Een groot gat in het fietspad, een niet werkende lantaarnpaal, een ontbrekend routebord. Waar en hoe meld je dat?

Update: 08-04-22

Problemen met de weg kunnen voor fietsers variëren van vervelend tot gevaarlijk. Vooral in het tweede geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Denk bijvoorbeeld aan een ontbrekend stuk asfalt waardoor je een lelijke val kunt maken of een stoplicht bij een druk kruispunt dat niet meer werkt. Gelukkig kun je dit melden. Het lastige voor veel fietsers is de vraag waar je dat dan moet doen.

De Fietsersbond had jarenlang een handig centraal meldpunt voor problemen op en rond fietspaden en wegen, maar is daarmee gestopt in 2020. Volgens eigen zeggen omdat het aantal meldingen te laag was om het meldpunt financieel te verantwoorden. Ook bleek vaak dat er geen terugkoppeling kwam van de verantwoordelijke overheden.

Verschillende wegbeheerders

Je moet nu dus als fietser zelf de melding bij de juiste instantie doen. Dat is wel wat uitzoekwerk, want er zijn in Nederland verschillende wegbeheerders verantwoordelijk voor fietspaden en wegen.

Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor het grootste deel van de wegen en fietspaden, maar een klein deel valt onder de provincie of Rijkswaterstaat. Er zijn ook nog wegen en paden die onder het beheer van een waterschap vallen, zoals bij dijken en in polders. En dan heb je ook nog de paden die worden beheerd door aparte organisaties, zoals bijvoorbeeld het waterleidingbedrijf PWN in de Noord-Hollandse duinen of Natuurmonumenten in zijn natuurgebieden.

Het probleem vastleggen

Wil je een probleem aan of bij de weg melden, dan is het handig wat dingen vast te leggen. Maak met je smartphone of fotocamera een detailfoto van het probleem en een overzichtsfoto van de directe omgeving. Het is ook handig om het naambordje van de straat of het kilometerpaaltje bij een provinciale- of rijksweg op de foto te zetten.

Omdat het makkelijker is om thuis de melding te regelen, is het verstandig om de locatie van het probleem vast te leggen. Als het vlak bij een kruispunt, bekend gebouw, knooppunt of kilometerpaaltje zit, is dat makkelijk te onthouden.

Als je een navigatie app gebruikt, geeft die al de locatie aan waar je staat. In de andere gevallen is het handig om een kaartapp te gebruiken als Google Maps (Android/iPhone) of Kaarten (iPhone). Als de kaartapp toestemming heeft je locatie te gebruiken, zie je bij het openen van de app meteen waar je bent. Is dat niet het geval, dan moet je zelf op de kaart de locatie opzoeken en daarop inzoomen. Vervolgens maak je een schermafbeelding.

De juiste locatie maakt het makkelijker om later thuis uit te vinden bij welke instantie je de melding moet doen. En natuurlijk ook om duidelijk door te kunnen geven waar het probleem op het fietspad of weg zit.

Melden problemen met wegen en fietspaden

Eenmaal thuis kun je op zoek naar de juiste instantie om de melding te doen. Dat kan bijna altijd via internet en soms ook via de telefoon.

Eerst moet je nog de juiste wegbeheerder vinden. Daar is gelukkig een handig gereedschap voor. Ga op deze kaart naar de plek waar je het probleem tegenkwam. Zoom voldoende in. Je ziet dan wegen en paden in verschillende kleuren. Open de Legenda. Die vertelt onder welk type wegbeheerder een kleur weg of fietspad valt. Als je op een weg klikt, toont de kaart in de meeste gevallen om welke weg het gaat en wie de wegbeheerder is. Zelfs de bijbehorende website wordt weergegeven.

Als je de juiste instantie weet, kun je naar de bijbehorende website gaan. Dat kan via het kaartje van Rijkswaterstaat of door er zelf naartoe te surfen.

Gemeente: Hier vallen de meeste lokale wegen en fietspaden onder. Zoek op de naam van de gemeente met een zoekmachine als www.google.nl of www.duckduckgo.nl. De website van de gemeente staat standaard bovenin de lijst, direct onder de advertenties. Ga naar de gemeentesite en zoek daar met behulp van het zoekvak naar “melding”, “melden” of “meldpunt openbare ruimte”. Klik vervolgens op de knop of link voor het melden van het probleem. Volg daarna de aangegeven procedure. Deze kan per gemeente verschillen.

Provincie: Hier vallen provinciale wegen onder, herkenbaar aan een N of A met een nummer, bijvoorbeeld: N207. Het gaat hier dan om fietspaden langs een provinciale weg. Zoek met een zoekmachine op de naam van de provincie voor de bijbehorende website en ga daarnaartoe. Zoek daar via het zoekvak naar “melding”, “meldpunt” of “klacht”. Klik op de knop of link voor het melden van het probleem.

Rijkswegen: Dit zijn wegen onder het beheer van Rijkswaterstaat, herkenbaar aan een N of A met een nummer. De meeste wegen zijn snelwegen waar je als fietser natuurlijk niet komt, maar er vallen ook reguliere wegen onder Rijkswaterstaat. Ga naar deze website en Klik op Waar kan ik een onveilige situatie melden voor contactinformatie.

Waterschapswegen: Deze wegen vallen onder de verantwoordelijkheid van een waterschap. Waterschappen beheren onder andere polders en dijken. Dit type wegen vind je vooral nog in het westen van Nederland. Steeds meer waterschapswegen zijn de afgelopen jaren onder het beheer van gemeenten gekomen. Zoek met een zoekmachine op de naam van het waterschap voor de website en surf daarnaartoe. Zoek daar via het zoekvak naar “melding”, “meldpunt” of “klacht”. Klik op de knop of link voor het melden van het probleem.

Andere wegbeheerders: Hier vallen speciale gebieden onder zoals van een waterleiding- of havenbedrijf of organisaties als Natuurmonumenten. Bij de ingangen van het gebied staan altijd borden dat je het specifieke gebied binnengaat. Als je hier een weg- of fietspadprobleem tegen bent gekomen, zoek dan naar de bijbehorende website van het bedrijf of organisatie en meldt het daar.

Melden problemen met bewegwijzering en routes

Als je een probleem tegenkwam met de bewegwijzering of een fietsroute, dan heb je de volgende mogelijkheden om dat te melden:

Fietsknooppunten: Bij het uitgebreide fietsknooppuntnetwerk gaat er weleens iets mis met een bordje of blijkt bijvoorbeeld dat een pad of weg is afgesloten. Dit geef je door op Meldpuntroutes.

Wegwijzerbordjes: Bij een probleem met de bekende wit-rode wegwijzerbordjes en paddenstoelen moet je op deze website zijn.

Fietsroutes: Er zijn verschillende aanbieders van fietsroutes in Nederland. Ook daarbij kan weleens iets misgaan. Denk aan een ontbrekend routebordje of een route die strandt op een doodlopende weg. Voor Langeafstand Fietsroutes -groen-witte wegwijzers met de aanduiding LF- meld je problemen op Meldpuntroutes. Gaat het om een andere aanbieder van fietsroutes, zoals www.fietsen123.nl, ga dan naar de website en meld op de pagina van de route dat er iets niet klopt.

Buiten Beter app

Op initiatief van Yucat Mobile Business Solutions is de Buiten Beter app ontwikkeld. Met deze app meld je een probleem makkelijk en snel bij de desbetreffende gemeente. Dit kan meteen gedaan worden op de plek waar je het ziet. Het melden van het probleem kan in vijf stappen:

Stap 1. Download de Buiten Beter app - Android / Apple
Stap 2. Maak een foto van het probleem
Stap 3. Leg de locatie vast
Stap 4. Omschrijf het probleem
Stap 5. Verzend de melding

Hou er rekening mee dat het soms een tijdje kan duren voordat wegbeheerders een probleem oplossen. Dat heeft onder andere te maken met het beschikbare budget of andere prioriteiten. Het kan geen kwaad om later nog eens contact op te nemen als blijkt dat een probleem niet is opgelost.