Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsroute ’s-Gravelandse Buitenplaatsen en Naardermeer

zondag 10 augustus, 2008

Deze knooppuntenroute is 29,5 km lang en begint en eindigt bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s-Graveland. U doet een groot aantal buitenplaatsen aan. Acht buitenplaatsenU fietst namelijk al snel langs acht historische buitenplaatsen. Vanaf Boekesteyn zijn dat: Sperwershof,Spanderswoud, Westerveld, Hilverbeek, Schoonoord, Trompenburgh en tenslotte Gooilust. Ze liggen op de overgang van het natteVechtplassengebied en de schrale zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Vooraanstaande Amsterdammers kregen hier in de eerste helft van de zeventiende eeuw toestemming de woeste grond te ontginnen. Tegenwoordig is het merendeel eigendom van Natuurmonumenten.

NaardermeerVanaf knooppunt 37 fietst u in 16 km helemaal rond het Naardermeer. Het open water van het meer is alleen aan de noordrand goed te zien, en verder vanuit de diverse observatiehutten langs de route. Stap vooral van de fiets en loop er eens naar toe. Het Naardermeer is niet een door mensenhanden uitgegraven veenplas, maar een oorspronkelijk meer. In 1904 wilde Amsterdam het Naardermeer volstorten met huisvuil. De natuurliefhebbers Jac. P. Thijsse en E.Heimans waren hier fel op tegen. Mede door hun protesten hebben ze het Naardermeer weten te sparen. In 1905 richtten zij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op om het Naardermeer een jaar later aan te kunnen kopen.

Link* Fietsroute ’s-Gravelandse Buitenplaatsen en Naardermeer onder de provincie Noord-Holland


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Een maand met de fiets naar het werk

Minder stilstaan en meer bewegen; Plus-redacteur Erik Bogaards, fietste een maand naar zijn werk met een e-bike. Natuurlijk had ik smoesjes genoeg om niet met de fiets naar het werk te gaan…

Nieuws

Lokfiets is een groot succes

Het gebruik van de lokfiets heeft zijn vruchten afgeworpen. Vorig jaar werden er 954 fietsendieven opgepakt die probeerden een fiets mee te nemen. Dit zijn er bijna 3 keer meer dan in 2013 …

Nieuws

Twee nieuwe fietsroutes in waterrijk Noord-Holland

Noord-Holland is een provincie met veel water, maar ook veel tegenstrijdigheden: van de Noordzee met haar duinkust in het westen tot de voormalige Zuiderzee met vissersdorpjes in het oosten…

Nieuws

Veiliger fietsen door zachte paaltjes

Het gedrag van verkeersdeelnemers is zeer zorgwekkend. Vooral in Amsterdam vertonen verkeersdeelnemers roekeloos gedrag. Hoe kwetsbaarder de verkeersdeelnemers, hoe riskanter ze zich door …

Routenieuws

Fietsen met knooppunten: soms gaat het mis

Mensen die regelmatig knooppuntenroutes fietsen, hebben het vast weleens meegemaakt: in plaats van het verwachte nummer staat er plotseling een heel ander nummer op het bordje. Of het bordj…