Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsroute Harderbos en Knardijk

woensdag 20 mei, 2009

Flevoland is onlosmakelijk met water verbonden. Deze fietsroute voert u door het mooie landschap van Flevoland en langs een aantal plekken waar u eens stil kunt staan bij het werk van Waterschap Zuiderzeeland. WaterDijken scheiden land en water. In de polders stroomt veel water in sloten, tochten, vaarten en plassen. En daarnaast is er water dat we niet zien, maar dat ook van invloed is: grond- en kwelwater. Op het laagste punt ligt het nieuwe land ongeveer vijf meter beneden de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom van levensbelang. Waterschap Zuiderzeeland voert dit uit: het zorgt voor de dijken, voor droge voeten en voor de kwaliteit van het water in de polder.

AfwisselendDe fietsroute leidt langs dijken, stuwen en een gemaal, maar ook door bossen met natuurvriendelijke oevers, prachtige poelen en kleine stroompjes. U fietst over verharde fietspaden en dijken, door het bos en langs het water. De route is ongveeer 23 kilometer. Tijdens deze afwisselende fietsroute komt u veel verschillende planten en dieren en ook werken van Waterschap Zuiderzeeland tegen.

Link* Fietsroute Harderbos en Knardijk: kijk onder de provincie Flevoland


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Twee korte fietsroutes voor winters weer

's Winters is het net even wat minder aantrekkelijk om ellenlange fietstochten te maken. Hierbij daarom twee korte tochten: lang genoeg voor een frisse neus, kort genoeg om niet totaal te v…

Nieuws

Scholieren 'rijden' in autosimulator om onverlichte fietsers te ervaren

Herkent u het? Als fietser of automobilist een onverlichte fietser tegenkomen die dan ook nog eens kwaad wordt omdat u hem niet gezien heeft? Leerlingen van de Scholingsboulevard kruipen mo…

Nieuws

Gezellig samen fietsen.... met je kat! Leuke video

Samen fietsen is een stuk gezelliger dan alleen moet deze man gedacht hebben. Zijn kat vindt het zo te zien ook heerlijk om mee te rijden. Hij geeft kopjes en kijkt vrolijk om zich heen. Ne…

Nieuws

Fietsen in Europa weer gevaarlijker

Fietsen op Europese wegen wordt dodelijker. Na een daling stijgt het aantal verongelukte fietsers in de Europese Unie sinds enkele jaren weer: van 2110 in 2010 tot 2230 in 2012. Het gaat om…

Nieuws

Ouderen en fietsongevallen

Uit een studie die is gedaan naar de achtergronden van fietsongevallen waarbij ouderen zijn betrokken blijkt dat er nog veel te verbeteren is bij de fietsers zelf, de fiets en infrastructuu…