Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsersbond: ingrijpende maatregelen nodig

Thursday 7 February, 2019

Als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen ligt, vallen er in 2030 geen doden meer in het verkeer. Het zou fantastisch zijn als dit streven behaald wordt, maar hiervoor zijn wel ingrijpende maatregelen nodig, stelt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Vanaf 1997 daalde het aantal doden in het verkeer enorm, van bijna 1250 naar 570 per jaar in 2013. Daarna nam het aantal doden juist weer toe tot 613 in 2017. En ook het aantal (ernstig) gewonden in het verkeer stijgt al jaren.

Dit heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is de vergrijzing van de Nederlandse samenleving: 65-plussers zijn vaker betrokken bij verkeersongevallen dan jongere verkeersdeelnemers. Ook het toenemende gebruik van de smartphone in het verkeer speelt een rol, evenals de groeiende complexiteit en drukte in het verkeer en de diversiteit op het fietspad.

Nul verkeersdoden

Het streven naar nul verkeersdoden getuigt niet van een gebrek aan ambitie, zeker gezien de relatief korte tijd waarin minister Van Nieuwenhuizen dit wil realiseren. De verschillende betrokken partijen bij dit plan hebben tientallen voorstellen op tafel gelegd om hieraan bij te dragen. Zo moeten gevaarlijke kruisingen, rotondes en bermen beoordeeld en waar nodig veranderd worden. Ook worden de toelatingseisen voor elektrische voertuigen strenger en moeten fietshelmen aan strengere kwaliteitseisen voldoen.

Verdere plannen zijn een zelftest waarmee oudere verkeersdeelnemers kunnen kijken of zij nog wel de weg op durven, strengere handhaving van de verkeersregels en zwaardere straffen voor ernstige verkeersovertredingen.

Knelpunten

Verschillende personen en instanties zijn positief over het streven, maar zien nog wel een aantal knelpunten. Zo is Marjan Hagenzieker, hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft, van mening dat een helmplicht bij kan dragen aan de realisatie. Maar in Nederland zijn we niet gewend met een helm te fietsen. De Fietsersbond is dan ook kritisch tegenover de werking van een helmplicht.

Frits van Bruggen, directeur van de ANWB noemt het streven en de bijbehorende voorstellen ‘goed doordacht’, maar volgens hem ontbreken de concrete uitwerkingen nog. Ook is er niet genoeg geld beschikbaar om het allemaal uit te voeren; het kabinet heeft hiervoor zo’n 10 miljoen euro gereserveerd, maar volgens Van Bruggen en Hagenzieker is dit lang niet genoeg.

Diversiteit

De laatste jaren zijn er steeds meer soorten fietsen gekomen: van diverse soorten e-bikes tot bakfietsen en bezorgfietsen. Enerzijds een goed teken dat ouders hun kinderen vervoeren met een bakfiets en dat bezorgdiensten overstappen op bezorgfietsen, maar anderzijds ook een zorgelijke ontwikkeling. Uit de Fietsstadenquête van de Fietsersbond, die door tienduizenden fietsers is ingevuld, bleek dat velen van hen de fietspaden nu al veel te druk vinden, met name in de grote steden.

Deze diversiteit op de fietspaden is volgens de Fietsersbond een van de grootste vraagstukken, want hoe zorg je ervoor dat alle soorten gebruikers zich veilig voort kunnen bewegen? De bestaande fietspaden, met name in steden, zijn hier niet voldoende op ingesteld. Een herindeling van de stedelijke inrichting vraagt volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) echter om ruim 15 miljard aan investeringen; heel wat anders dan de 10 miljoen die het kabinet extra heeft vrijgemaakt voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Ander verkeersbeleid

Volgens Saskia Kluit moet de overheid een heel andere blik op verkeersbeleid krijgen. Daarbij moet er veel meer ruimte komen voor fietsers. Zo moet er in steden een hoofdfietsnet komen voor fietsers die snel naar het werk of het station willen fietsen. Verder moet er een rustig fietsnetwerk komen voor fietsers die ontspannen willen fietsen en moeten er netwerken komen voor grote bezorg- en bakfietsen en speed pedelecs. Alleen zo kan elke groep fietsers veilig en comfortabel deelnemen aan het verkeer.

Ook moet volgens de Fietsersbond de maximumsnelheid op de schop. Op veel plekken binnen de bebouwde kom ligt die nog op 50 km/h. Met een verlaging wordt het verkeer niet alleen minder hectisch, maar is ook de kans op een goede afloop van een botsing tussen een automobilist en een fietser groter. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn al begonnen met het herinrichten van het verkeersbeleid en de infrastructuur in de stad, met onder andere een verlaging van de maximumsnelheid en nieuwe wijken waarbij fietsers en voetgangers het uitgangspunt van de indeling vormen.

Bronnen: Fietsersbond & Volkskrant