Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsers vaak naar Eerste Hulp

maandag 1 september, 2008

De helft van de verkeersslachtoffers die in Nederland op een Eerste Hulp-afdeling behandeld worden, bevond zich ten tijde van het ongeval op de fiets. Fietsongevallen staan wat dat betreft in alle leeftijdsgroepen op de eerste plaats. Dit zegt het RIVM in het rapport 'Let op letsels'. Het rapport beveelt aan dat de rijksoverheid fietsmaatregelen en -projecten in de regio’s vaker moet evalueren. Het Fietsberaad vat een en ander samen. We citeren. Aandeel fietsers neemt toeHet aantal SEH-behandelingen (Spoedeisende Eerste Hulp) na verkeersongevallen is in de periode 2001-2005 gedaald, in totaal met 19%. Er is echter geen sprake van een daling van het aantal SEH-behandelingen als gevolg van een fietsongeval in die periode. En ook het aantal fietsdoden is stabiel. Omdat het totaal aantal verkeersdoden daalt, neemt het aandeel fietsdoden hierbinnen toe, zo stelt het RIVM vast.

FietsongevallenFietsongevallen bij kinderen (5-14 jaar) en ouderen (55-74 jaar) en bromfietsongevallen bij adolescenten (15-24 jaar) leiden gemiddeld per jaar (2001-2005) respectievelijk tot 14.000, 11.000 en 9.600 behandelingen op SEH-afdelingen. Binnen de leeftijdsgroepen 5-14 jaar en 55-74 jaar vallen in vergelijking tot andere categorieën verkeersongevallen relatief veel fietsslachtoffers. Fietsongevallen, gemeten aan de ontwikkelingen van ziekenhuisopnamen, kennen ook een ongunstige trend. Het aantal in ziekenhuizen opgenomen fietsslachtoffers is tussen 1984 en 2005 met 22% gestegen (bij een onveranderde gemiddelde letselernst), terwijl het aantal opgenomen auto-inzittenden in dezelfde periode met 38% daalde.

Maatregelen nodigHet rapport beveelt aan dat de Nederlandse rijksoverheid maatregelen en projecten in de regio’s op 'meer dan incidentele basis' moet monitoren en evalueren. En de oogst van Duurzaam Veilig kan groter zijn als voor de fietser een nog functioneler stelsel van fietspaden (betere ontsluitingsverbindingen tussen gebieden, gescheiden fietspaden) wordt gecreëerd. Verder is het belangrijk dat automobilisten de kwetsbare verkeersdeelnemers beter herkennen en erkennen en zich bewuster worden dat niet-gemotoriseerde voertuigen dezelfde rechten hebben als gemotoriseerde bestuurders en dat fietsers onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen.

Voorlichting en onderzoekEffectieve voorlichting op dit terrein moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd, aldus het RIVM. Ook zal er meer wetenschappelijke kennis en inzicht over de veiligheid van fietsers en bromfietsers moeten worden ontwikkeld, met als aandachtspunt de achterliggende oorzaken van éénzijdige ongevallen. Tenslotte moet er een systematisch onderzoeksprogramma ten aanzien van de verkeersveiligheid van fietsers en bromfietsers komen.

Link* Rapport 'Let op letsels' 


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Gestolen fiets na 12 jaar terug

Een man uit Schoonhoven was zeer verrast toen de politie hem meldde dat zijn gestolen fiets was teruggevonden. Het rijwiel was namelijk al 12 jaar geleden al gestolen. Omdat de man destij…

Nieuws

Vijf fietsroutes door de mooiste gebieden van Nederland

We selecteerden vijf bijzondere routes die u enkele prachtige delen van Nederland zullen laten ervaren. Fiets over de wereldberoemde Kinderdijk, met veel prachtige molens. Of bezoek het min…

Nieuws

Het allereerste fietspad met zonnecellen is aangelegd

Nederland heeft er weer een primeur bij als het gaat om innovatieve ontwikkelingen op fietsgebied. Het eerste fietspad met zonnecellen ter wereld is inmiddels gereed en geplaatst in Krommen…

Nieuws

Hoge zorgkosten veroorzaken vaker betalingsproblemen

Mensen in Nederland met betalingsproblemen zeggen dat dat vooral komt door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten. In vergelijking met drie jaar geleden zijn die twee posten veel vaker een oo…

Nieuws

Vraag en antwoord: Moet ik mijn e-bike verzekeren?

Hoe zit het eigenlijk met de e-bike en de verzekering? Sommige e-bikes hebben met een blauw of geel kentekenplaatje, maar is zo'n plaatje verplicht? En betekent het dat elke e-bike moet wor…