Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsers vaak naar Eerste Hulp

maandag 1 september, 2008

De helft van de verkeersslachtoffers die in Nederland op een Eerste Hulp-afdeling behandeld worden, bevond zich ten tijde van het ongeval op de fiets. Fietsongevallen staan wat dat betreft in alle leeftijdsgroepen op de eerste plaats. Dit zegt het RIVM in het rapport 'Let op letsels'. Het rapport beveelt aan dat de rijksoverheid fietsmaatregelen en -projecten in de regio’s vaker moet evalueren. Het Fietsberaad vat een en ander samen. We citeren. Aandeel fietsers neemt toeHet aantal SEH-behandelingen (Spoedeisende Eerste Hulp) na verkeersongevallen is in de periode 2001-2005 gedaald, in totaal met 19%. Er is echter geen sprake van een daling van het aantal SEH-behandelingen als gevolg van een fietsongeval in die periode. En ook het aantal fietsdoden is stabiel. Omdat het totaal aantal verkeersdoden daalt, neemt het aandeel fietsdoden hierbinnen toe, zo stelt het RIVM vast.

FietsongevallenFietsongevallen bij kinderen (5-14 jaar) en ouderen (55-74 jaar) en bromfietsongevallen bij adolescenten (15-24 jaar) leiden gemiddeld per jaar (2001-2005) respectievelijk tot 14.000, 11.000 en 9.600 behandelingen op SEH-afdelingen. Binnen de leeftijdsgroepen 5-14 jaar en 55-74 jaar vallen in vergelijking tot andere categorieën verkeersongevallen relatief veel fietsslachtoffers. Fietsongevallen, gemeten aan de ontwikkelingen van ziekenhuisopnamen, kennen ook een ongunstige trend. Het aantal in ziekenhuizen opgenomen fietsslachtoffers is tussen 1984 en 2005 met 22% gestegen (bij een onveranderde gemiddelde letselernst), terwijl het aantal opgenomen auto-inzittenden in dezelfde periode met 38% daalde.

Maatregelen nodigHet rapport beveelt aan dat de Nederlandse rijksoverheid maatregelen en projecten in de regio’s op 'meer dan incidentele basis' moet monitoren en evalueren. En de oogst van Duurzaam Veilig kan groter zijn als voor de fietser een nog functioneler stelsel van fietspaden (betere ontsluitingsverbindingen tussen gebieden, gescheiden fietspaden) wordt gecreëerd. Verder is het belangrijk dat automobilisten de kwetsbare verkeersdeelnemers beter herkennen en erkennen en zich bewuster worden dat niet-gemotoriseerde voertuigen dezelfde rechten hebben als gemotoriseerde bestuurders en dat fietsers onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen.

Voorlichting en onderzoekEffectieve voorlichting op dit terrein moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd, aldus het RIVM. Ook zal er meer wetenschappelijke kennis en inzicht over de veiligheid van fietsers en bromfietsers moeten worden ontwikkeld, met als aandachtspunt de achterliggende oorzaken van éénzijdige ongevallen. Tenslotte moet er een systematisch onderzoeksprogramma ten aanzien van de verkeersveiligheid van fietsers en bromfietsers komen.

Link* Rapport 'Let op letsels' 


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Sterren voor het fietspad

In bijna de helft van het aantal ongevallen met fietser(s) speelt de aanleg van weg of fietspad een belangrijke rol. De veiligheid van het fietspad moet dus beter. Met de nieuwe methode Cyc…

Nieuws

Test uw fietskennis: doe mee met de fietsonderdelenquiz

Hoe goed kent u uw eigen fiets? Heeft deze geen geheimen meer, of heeft u juist geen idee hoe de verschillende onderdelen heten? Allebei goede redenen om mee te doen met de fietsonderdelenq…

Nieuws

Met fietsen sla je kennis beter op

Wil je nadat je iets geleerd hebt deze kennis beter onthouden? Wacht vier uur en ga daarna een half uur hard fietsen. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat je kennis dan beter opslaat…

Routenieuws

Twee herfstroutes

Hierbij twee fraaie fietsroutes: eentje door Drenthe en eentje door het mooie Limburgse heuvellandschap. Echte herfstroutes zijn het, met de prachtig gekleurde bomen en een weelderige padde…

Nieuws

De mooiste routes langs waterbouwkundige monumenten

Nederland neemt wereldwijd een leidende positie in op het gebied van waterbouwkunde. In ons eigen land staan dan ook prachtige waterbouwkundige monumenten. Deze vier routes nemen je mee lan…