Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsenstallingen op daken in Amsterdam

woensdag 9 mei, 2012

In Amsterdam is er veel overlast van wildgeparkeerde fietsen. Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) doet daarom onderzoek naar andere parkeermogelijkheden. Ze hebben nu het idee om fietsen automatisch op daken van gebouwen te parkeren om zo de overlast te verminderen.

Amsterdam is een echte fietsstad, maar dat heeft ook nadelen. De op straat geparkeerde fietsen geven namelijk overlast. Volgens de dienst Onderzoek en Statistiek staan er 295.000 fietsen in de openbare ruimte terwijl er 200.000 officiële plaatsen zijn. Hoewel het aantal plaatsen in de binnenstad sinds 2007 al is gestegen van bijna 34.000 naar meer dan 43.000, is er dus nog een tekort.

Wat vooral problemen veroorzaakt is het feit dat men de fietsen tóch op straat zet, terwijl de stallingen zo goed als leeg zijn. Het gebruik van de stallingen moet dus gestimuleerd worden. Daarom wordt er in het onderzoek ook gekeken hoe het gebruik van de stallingen gestimuleerd kan worden. Zichtbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. IBA heeft nu het idee om glazen liften langs de gevel van gebouwen te laten lopen, waarin fietsen op en neer gaan. Dat versterkt het beeld van Amsterdam-fietsstad en is voor toeristen een extra attractie.

De overlast door geparkeerde fietsen zijn niet met één maatregel op te lossen. De ene keer is parkeren op straat het best, de andere keer ondergronds of op het water, zoals het geval is bij de drijvende fietsflat bij het centraal station. Wellicht dat parkeren op daken aan dat rijtje kunnen toegevoegd kan worden.

Bron: Gemeente Amsterdam

Lees ook:
* Amsterdam kan de groeiende stroom fietsers nog maar net aan


Gerelateerde artikelen

Nieuws

50 te hard binnen de bebouwde kom?

Welke wegen binnen de bebouwde moeten volgens jou een maximumsnelheid van 30 km/h krijgen? De Fietsersbond brengt het in kaart met het initiatief ’30 is het nieuwe 50!’ Voor automobilisten …

Nieuws

Ieper: in de schaduw van het verleden

Als je door en rond het Belgische Ieper fietst, zie je een stad die doordrenkt is met historie: prachtige monumentale gebouwen sieren de stadskern en in de omgeving liggen mooie natuurgebie…

Nieuws

Wat vindt u? Bellen op de fiets moet verboden worden

Steeds vaker komt het voor dat bij ongelukken met fietsers een mobiele telefoon de oorzaak. Minister Schultz pleit dan ook voor een verbod op het gebruik van mobiele telefoons tijdens het f…

Nieuws

Meer geld nodig voor fietsvoorzieningen

In een brandbrief aan premier Rutte zijn de zorgen geuit van 24 organisaties over het budget dat begroot is voor de infrastructuur en mobiliteit in Nederland. Dit geldt niet alleen voor de …

Nieuws

Augmented Reality fietshelm maakt fietsen veiliger

Nederland kent als het fietsland ter wereld een uitgebreid netwerk van fietspaden, maar als het hier in de spits al enorm druk en gevaarlijk is, hoe gaat dit er dan wel niet aan toe in de m…