Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsen met iPod levensgevaarlijk

dinsdag 10 februari, 2009

De jonge fietser die vorige week maandag in Zele door een trein werd gegrepen, was toen naar zijn mp3-speler aan het luisteren. Die gadget heeft al vaker nefaste gevolgen gehad in het verkeer, maar een verbod zit er niet aan te komen. Aldus meldt Koen Baumers in het Nieuwsblad. We citeren. AfleidingEen mp3-speler biedt aangename afleiding tijdens de eentonige trip van en naar school, maar is tegelijk levensgevaarlijk. Het tragische ongeval dat aan de 16-jarige Falco Christiaens het leven kostte staat niet alleen. Door de luide muziek in hun oortjes of hoofdtelefoons zijn veel fietsers, voetgangers en automobilisten niet volop geconcentreerd bezig met het verkeer.

Trager reageren'Het is zonder twijfel gevaarlijk om je met een hoofdtelefoon in het verkeer te begeven', zegt KU Leuven-professor Jan Pauwels, die onderzoek deed naar het effect van luide muziek op jonge bestuurders. 'Uit mijn onderzoek bleek duidelijk dat bestuurders van boomcars trager reageren als er onverwacht iets gebeurt. En ze begaan meer overtredingen dan andere bestuurders, nog los van het feit dat ze ziekenwagens niet horen aankomen.'

GeluidenVoor fietsers komt daar nog een gevaar bij. 'Als je je armen spreidt en je duimen opsteekt, kan je die nog net zien', geeft Pauwels als voorbeeld. 'Alles achter die duimen kan je niet zien, dus moet de informatie van geluiden komen. Als je naar muziek luistert, vallen die impulsen weg en weet je helemaal niks meer van wat er achter jou gebeurt.'  Dat je die geluiden niet hoort, kan je compenseren door alert te zijn en goed rond te kijken. 'Maar de muziek verstoort zelfs activiteiten die normaal helemaal geautomatiseerd zijn. Als er niets speciaal gebeurt, geraak je veilig thuis. Maar als er vlak voor jou een kind de straat op rent, reageer je hopeloos te laat. Iemand die zich zo afsluit, kan niet meer anticiperen. Hoofdtelefoons zijn daarom veel erger dan een gewone autoradio.'

VerbodDus lijkt het logisch om de iPod te verbieden voor fietsers. Maar in Nederland veegde de minister van Verkeer een voorstel in die zin van tafel. Ook de burgemeester van New York, die overwoog om de iPod te verbieden voor voetgangers die de straat oversteken, drukte zijn wens nooit door. En ook bij ons ziet het er niet naar uit dat er een iPodverbod komt. 'Ik denk niet dat er in België veel begrip zou zijn als we dat verbod invoeren', zegt Werner De Dobbeleer van het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid. 'Het valt ook te betwijfelen of de politie zoiets kan controleren. Maar we moeten er bij fietsers en voetgangers zeker op aandringen om zich niet af te sluiten voor de geluiden van het verkeer.'

Slalommen tussen slagbomenStijn Daniels, onderzoeker aan het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt, waarschuwt voor extreme reacties op het ongeval in Zele. 'Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is, maar slalommen tussen de slagbomen kan je moeilijk wijten aan de iPod', zegt Daniels. 'Het is goed mogelijk dat die jongen door zijn mp3 de trein niet hoorde aankomen, maar dan blijft de vraag waarom hij de slagboom negeerde.'

Luide muziek verbodenStaatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) stelt dat luide muziek al impliciet verboden is door de wet die zegt dat 'elke bestuurder steeds in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand hebben'. Hij gaf het BIVV dan ook opdracht om het nut van een iPodverbod te onderzoeken.


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Gemeenten zetten in op veiligheid oudere e-bikers

De elektrische fiets is populair, en vooral in het wat oudere segment van de bevolking. In verschillende gemeenten bestaan initiatieven voor het vergroten van vaardigheden en veiligheid en …

Nieuws

Snorfietsen naar de rijbaan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft gemeenten de mogelijkheid om snorfietsen vanaf 2019 naar de rijbaan te sturen. Zeker in grote steden worden fietspaden steeds drukker, …

Nieuws

Ouderen en fietsongevallen

Uit een studie die is gedaan naar de achtergronden van fietsongevallen waarbij ouderen zijn betrokken blijkt dat er nog veel te verbeteren is bij de fietsers zelf, de fiets en infrastructuu…

Nieuws

Alle fietsbekeuringen in 2016

In dit overzicht vindt u alle overtredingen en boetebedragen die u als fietser kunt krijgen in 2016. De boetebedragen zijn verdeeld in verschillende categorieën: eisen aan de bestuurder, ei…

Nieuws

Van loopfiets naar e-bike - en verder

Het is alweer even geleden dat de eerste fiets het levenslicht zag en eigenlijk was die allereerste fiets niet eens een echte fiets, maar een loopfiets. In de twee eeuwen die daarop volgden…