Logo Fietsen123

Nieuws

Fietsambities, dit wil jouw provincie

Thursday 3 October, 2019

Alle provincies willen de komende jaren aandacht besteden aan de fiets, maar ze doen dit wel op hun eigen manier. Dat concludeerde de Fietsersbond na een vergelijking van de coalitie- en bestuursakkoorden. Wat betekent het voor jouw provincie?

De Fietsersbond heeft in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 gelobbyd voor het opnemen van ambitieuze fietsdoelstellingen bij vrijwel alle provinciale partijen. Dat heeft voor alle provincies geleid tot concrete plannen waarin de fiets centraal staat.

De volgende thema’s komen terug in de verschillende programma’s:

  • Ambitie voor de fiets.
  • Fietsbudget.
  • Beheer en ontwikkeling provinciale fietsroutenetwerken.
  • Uitbreiding snelfietsroutes.
  • Verbetering ketenmobiliteit fiets-auto en openbaar vervoer.
  • Verkeersveiligheid.
  • Voorkomen en tegengaan barrièrevorming door wegen en spoor.
  • Fietsrecreatie.
  • De plaats van de fiets in ruimtelijke ontwikkeling.
  • Fietsstimulering.

De provincies in het algemeen

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de ontwikkeling van fietsroutenetwerken staan in alle provincies op het programma. Ook willen de meeste provincies investeren in de ontwikkeling van snelfietsroutes. Helaas is er niet in alle provincies evenveel aandacht voor de plaats van de fiets in de ruimtelijke ontwikkeling en barrièrevorming door wegen en spoor. Ook recreatieve fietsvoorzieningen en stimuleringsacties voor het fietsen krijgen weinig aandacht. De provincies sturen wel allemaal aan op verbetering van de volksgezondheid, maar op welke manieren van bewegen zij doelen, wordt niet duidelijk.

Over het algemeen lopen Utrecht en Drenthe voorop. Niet alleen hebben zij hoge fietsambities, maar ook geven ze de meest uitgebreide toelichting hierop. Daarna komen Gelderland en Groningen, die volgens de Fietsersbond wel serieuze fietsambities hebben, maar minder thema’s op de agenda hebben staan. Flevoland en Zuid-Holland willen aandacht besteden aan veel verschillende thema’s, maar gaan vrijwel nergens de diepte in over de realisatie ervan. Overijssel heeft niet veel thema’s benoemd, maar geeft van alle provincies wel de meest uitgebreide budgettaire toelichting.

Fietsambities per provincie

Drenthe
Drenthe noemt zichzelf dé fiets- en wandelprovincie en heeft vrijwel alle thema’s benoemd of uitgelicht in het bestuursprogramma. Ook is er veel aandacht voor de inrichting van het buitengebied voor bewegen en sporten, en daar hoort sporten bij.

Flevoland
Flevoland springt er vooral uit door ontwikkeling van het snelfietspad tussen Lelystad en Almere. Ook andere fietsthema’s staan op de agenda in Flevoland, zoals recreatie, maar vrijwel nergens zeer uitgebreid. Stimulering van het fietsgebruik komt vooral voort uit ontwikkeling van de ketenmobiliteit.

Friesland
Friesland ontwikkelt vooralsnog geen snelfietspaden, maar wel staan vier langeafstandsroutes op de agenda. Ook wil de provincie het fietsgebruik stimuleren en tegelijkertijd het aantal ongevallen drastisch verlagen. Een van de manieren om dit te doen, is het structureel veiliger maken van de weginrichting. Ook wil de provincie dat er meer gebruik wordt gemaakt van de combinatie fiets en openbaar vervoer voor dagrecreatie.

Gelderland
In Gelderland ligt de nadruk op ontwikkeling van regionale fietspaden en snelfietsroutes, maar ook verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. De recreatieve fietspaden en verbindingen binnen steden en dorpen vindt de provincie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Toch wil de provincie de gemeentes wel stimuleren om fietspaden aan te leggen.

Groningen
De provincie Groningen is uniek door de aanwezigheid van een fietsmakelaar, die met kennis en kunde gemeentes adviseert over het fietsbeleid. Verder is duidelijk dat Groningen fietsen hoog op de agenda heeft staan: meer fietsen is volgens de provincie dé stap naar duurzame mobiliteit. Groningen zet in op een betaalbare en veilige manier van vervoer en daar hoort fietsen bij. Investeringen in verbindingen en ketenmobiliteit – met goede aansluitingen op fietsverbindingen, stallingen en laadpunten voor e-bikes – moeten het fietsgebruik stimuleren. Gemeentes worden geholpen bij het sluiten van onveilige spoorwegovergangen.

Limburg
In Limburg spelen economische belangen een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid; gezondheid krijgt daarentegen weinig aandacht. Het aantal fietsthema’s is hier dan ook beperkt. Wel stelt de provincie geldt beschikbaar voor intensivering van het fietsbeleid en voortzetting van zijn fietsprogramma.

Noord-Brabant
Noord-Brabant noemt de fiets veelvuldig in zijn thema’s. Zo wil de provincie inwoners uitdagen om gezond te leven en hun ook de mogelijkheden hiertoe geven. De fiets speelt een belangrijke rol bij de uitwerking hiervan. Zo komt er een nieuw verkeersveiligheidsplan en wordt geïnvesteerd in OV-knooppunten met fietsvoorzieningen, snelfietsroutes en andere fietsroutes en veerdiensten. Bij ruimtelijke ontwikkeling ligt de nadruk op mobiliteit en duurzaamheid, maar de fiets wordt niet expliciet genoemd als onderdeel hiervan.

Noord-Holland
Vanwege de grote drukte in Noord-Holland heeft deze provincie extra aandacht voor openbaar vervoer en de fiets en stelt zij hiervoor extra geld ter beschikking. In verschillende regio’s worden snelfietsroutes ontwikkeld en fietsveiligheid is een randvoorwaarde bij de aanleg en onderhoud van provinciale infrastructuur. Ook wil de provincie de fietsveiligheid in kaart brengen en knelpunten oplossen. Hetzelfde geldt voor vraag en aanbod van fietsenstallingen bij grote OV-knooppunten.

Overijsel
Overijssel wil op fietsgebied vooral investeren in de fietsinfrastructuur. Met name bovenregionale verbindingen tussen kernen en steden en snelfietsroutes moeten verder ontwikkeld worden. Aandacht voor verkeersveiligheid komt er vooral bij provinciale wegen en bij onveilige spoorwegovergangen.

Utrecht
Utrecht is duidelijk een van de koplopers onder de provincies en heeft een ambitieus doel: dé fietsregio van Europa worden. Daarbij heeft de provincie duidelijke doelstellingen: zo moet in 2023 50% van de verplaatsingen van minder dan 15 km per fiets gebeuren en het aantal verkeersongevallen moet fors omlaag.
Met innovatie probeert de provincie het fietsgebruik te stimuleren, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor het fietspad van de toekomst, met nadruk op veilige mobiliteit. En nieuwe woonlocaties buiten de bestaande steden en dorpen moeten per fiets goed bereikbaar zijn. Ook wil Utrecht inwoners aanmoedigen om gezonder te leven.

Zeeland
Aandacht voor de fiets is er in Zeeland vooral in het algemene mobiliteitsbeleid; er zijn weinig concrete doelen. Wel ligt de nadruk van de provincie op veilige fietsvoorzieningen en ontwikkeling van recreatieve fietspaden. En als onderdeel van de slimme mobiliteit die Zeeland wil stimuleren, zijn deelfietsen een mogelijkheid.

Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft geen algemene fietsdoelen; de fiets is onderdeel van de integrale mobiliteitsbenadering. Wel is het mobiliteitsdoel van de provincie: efficiënt, veilig en duurzaam. Hier ligt mogelijk een rol voor de fiets.

Let op: alle bovengenoemde punten zijn afkomstig uit een vergelijking van de Fietsersbond en geven een overzicht weer van de thema’s die in de bestuursprogramma’s van de provincies voorkomen. Ze geven geen uitgebreide informatie over of garantie voor het werkelijke fietsbeleid van de provincies.

Bron: Fietsersbond


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Speed e-bikegebruikers missen auto niet

Uit een onderzoek van QicQ, een fietsconceptstore in Amsterdam, blijkt dat speed e-bikegebruikers duurzaam verknocht zijn aan hun fiets. Ongeacht het weer pakken zij hun tweewieler in plaat…

Nieuws

Verantwoord op de e-bike

Voor de een betekent de e-bike dat 'op de fiets naar het werk' eindelijk binnen handbereik is, voor de ander betekent de e-bike dat hij eindelijk weer eens een ontspannen fietstocht kan mak…

Nieuws

6 tips om zadelpijn te voorkomen

Zadelpijn kan je fietsplezier flink vergallen. Gooi niet meteen je zadel weg, want meestal is dat niet de (enige) oorzaak van zadelpijn. 1. Past de fiets bij je lijf? Elke fiets moet afg…

Nieuws

Gazelle vraagt Google om routeplanneroptie voor e-bikes

Je route plannen met de fiets via Google Maps is enorm handig: je ziet de totale reisduur en de aankomsttijd. Jammer genoeg is er nog geen optie om de route te berekenen met een e-bike. Daa…

Nieuws

De fiets brengt senioren verder

Fietsende senioren komen in het dagelijks leven verder dan niet-fietsende senioren: het is niet alleen gezond, maar het biedt ook meer mogelijkheden om deel te nemen aan sociale activiteite…