Logo Fietsen123

Nieuws

Deze politieke partijen zetten zich in voor de fiets

Monday 1 March, 2021

Uit een vergelijking van de Fietsersbond blijkt dat GroenLinks het beste programma voor fietsers heeft. De partij wordt gevolgd door D66, PvdA, Partij voor de Dieren en ChistenUnie.

De Fietsersbond heeft de partijprogramma’s van partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen en kans maken op één of meer zetels vergeleken. Daarbij heeft de bond gekeken naar 10 onderdelen.

De best scorende onderdelen waren: meer prioriteit voor de fiets, meer ruimte voor de fiets in de stad, doorfietsroutes, verkeersveiligheid en stallingen bij het openbaar vervoer. Veel partijen nemen ook gezondheidspreventie en een beweegvriendelijke omgeving mee. Minder goed scorende onderwerpen waren: inclusiviteit en vervoersarmoede. Alleen ChristenUnie noemt corcrete doelen als het gaat om het fietsgebruik en de verkeersveiligheid, en de partij zegt 15 miljard in de OV-fiets te willen investeren. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie ondersteunen de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km per uur in de bebouwde kom.

Hoogste score

GroenLinks scoort over de algehele lijn het hoogst. De partij noemt als enige het belang van lopen en fietsen en wil de maximumsnelheid van auto’s beperken. Ook het aantrekkelijker maken van de fiets van de zaak en een goede bereikbaarheid per fiets en via het openbaar vervoer staan hoog in het rijtje.

Goed:

 • GroenLinks
 • PvdA
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie

Voldoende:

 • SGP
 • Volt

Matig:

 • JA21
 • Bij1
 • CDA
 • SP
 • VVD

Onvoldoende:

 • Code Oranje
 • 50 Plus
 • PVV
 • Forum voor Democratie
 • DENK

Kanttekeningen

De Fietsersbond stelt nog wel een aantal kanttekeningen aan de uitslag:

‘Bij de uitslag hoort de kanttekening dat de programma’s erg verschillend zijn qua benadering. Sommige zijn heel gedetailleerd (D66, ChristenUnie, PvdA), dat van SP beperkt zich tot hoofdlijnen. Programma’s zeggen bovendien niet alles over de feitelijke opstelling en inzet van partijen in de Tweede Kamer. De Fietsersbond heeft in de afgelopen periode de vergaderingen van de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer intensief gevolgd. De partijen die zich daar het meest hebben ingezet voor de fiets door hun inbreng en door het indienen van moties zijn D66 en GroenLinks, gevolgd door de SP. ChristenUnie, PvdA en Partij voor de Dieren waren minder vaak aanwezig, maar steunden wel veel van de ingediende moties. Dat gold in mindere mate ook voor het vaak aanwezige CDA. De steun van de SGP en 50plus was wisselend. De minst fietsvriendelijke partijen waren VVD en PVV. Andere partijen waren niet aanwezig bij de commissievergaderingen. Belangrijkste moties in de afgelopen periode waren die over een actieplan fiets van GroenLinks en D66 en over een maximum van 30 kilometer in de bebouwde kom van GroenLinks en SGP. De eerste werd niet gesteund door VVD, CDA, PVV, FvD en Van Haga. Die over 30 km werd niet gesteund door VVD, PVV, FvD, DENK, Krol en Van Haga.’

Bron: Fietsersbond.