Logo Fietsen123

Nieuws

De uitslagen van Humo's Grote Fietsenquête

dinsdag 22 december, 2009

89% van de Vlaamse jongeren wil meer fietspaden, 70% wil een verbod op alcohol voor autobestuurders, 65% voelt zich niet altijd veilig op de weg, 20% draagt een fluohesje, 7% draagt een helm. Dat zijn enkele van de  resultaten van een recente fietsenenquête van het Vlaamse populaire weekblad Humo. We citeren de samenvatting van het onderzoek. Tussen twaalf en achttien jaarElke dag opnieuw storten duizenden Vlaamse jongeren zich op de fiets in het verkeer. Het is minder risicovol dan twintig jaar geleden; het aantal fietsdoden per jaar is in die periode gehalveerd, van 166 naar 88). Maar het is toch nog altijd een gevaarlijke bezigheid, vinden vooral ouders en fietsactivisten. Zouden jongeren daar ook zo over denken? Humo vroeg samen met de VRT ruim duizend jongeren tussen twaalf en achttien naar hun fietsgewoontes en -ervaringen.

1004 jongerenEerst de deelnemers: 1.004 jongeren uit de vijf Vlaamse provincies. De helft jongens, de helft meisjes, allen tussen twaalf en achttien jaar oud. Drie kwart van hen rijdt elke dag met de fiets naar school, één kwart af en toe. Bijna allemaal (97 procent) fietsen ze zonder begeleiding van een volwassene. Dat doen ze gemiddeld al vanaf hun elfde. Slechts één derde mocht al op jongere leeftijd alleen de hort op. Kortom: ondanks hun jonge leeftijd, toch relatief ervaren fietsers. En dan nu: de resultaten!

FietspadenLiefst één op twee van onze ondervraagden vindt dat de fietspaden in slechte staat verkeren. Voor vijftien procent zijn slechte fietspaden (en oversteekplaatsen) zelfs hét grootste punt van ergernis in het verkeer. Er zijn in Vlaanderen ook te weinig fietspaden, vindt zes op de tien jongeren. Op de vraag of de overheid voor meer fietspaden moet zorgen, en ook voor meer paden die van de weg zijn afgescheiden, antwoordt liefst 89 procent positief.

Ergernis aan automobilistenEen meerderheid van de jonge fietsers (62 procent) pleit voor meer zone 30-gebieden en voor extra verkeersremmers. Geen wonder: ongeveer eenzelfde percentage (66 procent) vindt dat autobestuurders te snel rijden. Bij 17 procent van de ondervraagden vormen te snelle autobestuurders zelfs het grootste punt van ergernis. Eén op twee meent ook dat autobestuurders zelden op fietsers letten, bijvoorbeeld door op het fietspad te parkeren - hét meest storende element in het verkeer voor 34 procent van de ondervraagden. Een andere groep (23 procent) ergert zich er hoofdzakelijk aan dat chauffeurs niet opletten bij het uitstappen.

Zero toleranceDe jongeren zijn dan ook niet mals voor de sterke weggebruiker: roekeloze automobilisten moeten strenger bestraft worden (87 procent) en alcohol zou voor autobestuurders helemaal verboden moeten worden (70 procent). Opvallend: zelfs de zestien- tot achttienjarigen - gasten die zelf al eens iets durven te drinken - pleiten voor zero tolerance.

Roekeloos'Nogal wat fietsers rijden roekeloos' mag dan een stelling zijn die je vooral uit de mond van automobilisten verwacht, toch gaat liefst drie kwart van de ondervraagden ermee akkoord. Impliciet geven de jongeren daarmee toe ongehoorzaam te zijn: een verpletterende 98 procent beweert namelijk van hun ouders wél te hebben geleerd voorzichtig en defensief te rijden. Meer nog: die ouders geven ook nog eens het goede voorbeeld, want 85 procent respecteert volgens zijn kinderen altijd het verkeersreglement.

Naleven verkeersregelsMet die regels nemen de jongeren het zelf ietsje minder nauw: twee op drie zegt ze altijd na te leven. Hoe ouder de fietser, hoe vaker de wet met de voeten wordt getreden: bij de zestien- tot achttienjarigen houdt maar de helft zich voortdurend aan het verkeersreglement. Echte nood aan fietsopvoeding op school voelen de jongeren niet: nog geen veertig procent vindt dat het een verplicht vak zou moeten worden.

Helmen & hesjesHoofd- en hersenletsels zijn doodsoorzaak nummer één bij fietsers. Wie een fietshelm draagt, verkleint de kans op zo'n letsel met (afhankelijk van het onderzoek) 70 tot 90 procent. Toch draagt amper 7 procent van de fietsende jongeren een helm. En hoe ouder ze worden, hoe vaker ze blootshoofds de fiets op kruipen: bij de zestien- tot achttienjarigen draagt amper 2 procent een helm. Het fluohesje valt net iets meer in de smaak, maar scoort toch nog laag: slechts één op vijf beweert het te dragen. En ook hier: hoe ouder, hoe minder. Eén op drie draagt wel extra reflectoren. Vinden jongeren dat helm en hesje verplicht moeten worden? U raadt het al: amper 20 procent is voorstander van zo'n wet.

Licht uitEen goed onderhouden fiets is veiliger, dat weten ook de Vlaamse jongeren: 83 procent zegt zijn rijwiel één keer per jaar te laten nakijken. Prima. Maar tot zover het goede nieuws. Fietsen zonder licht, wat je zonder overdrijving levensgevaarlijk mag noemen, doet liefst 43 procent weleens. Bij jongens en zestien- tot achttienjarigen loopt dat cijfer zelfs op tot 50 en 53 procent.

Aanrijding!Als jongeren zich op de fiets al onveilig voelen, hebben ze daar goeie redenen toe. Eén op zes is namelijk al eens aangereden geweest, en bijna de helft daarvan liep daarbij verwondingen op: 43 procent kwam er met lichte kwetsuren van af, 2 procent raakte zwaargewond. Op de vraag: 'Hebt u vrienden die al eens zijn aangereden?' antwoordt 54 procent met ja, bij de zestien- tot achttienjarigen is dat zelfs 68 procent.

BemoedigendVan de jonge fietsers voelt 35 procent zich altijd veilig op de weg. Leeftijd, geslacht en gewoonte spelen duidelijk een rol: achttienjarigen zijn meer op hun gemak dan twaalfjarigen, jongens voelen zich veiliger dan meisjes en wie elke dag de fiets neemt, is minder bang dan wie dat maar af en toe doet. Slechts 9 procent zegt zich altijd onveilig te voelen. Over het traject van huis naar school zijn de jongeren positief. Slechts 2 procent noemt het erg onveilig, 12 procent vindt het tamelijk onveilig, 76 procent tamelijk veilig en tien procent erg veilig.

Link* Het volledige rapport van Humo


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Fietsen is goed voor het seksleven

Bijna 90 procent van de 2.500 deelnemers aan een Brits onderzoek, is van mening dat ze door van het werk naar huis te fietsen, de stress van het werk achter zich kunnen laten en daardoor ee…

Nieuws

Drie factoren die van invloed zijn op de actieradius van je e-bike

Bij de aankoop van een e-bike let je ongetwijfeld op de actieradius van de fiets. Voor veel fietsers is de teleurstelling dan ook groot als een fiets de genoemde actieradius niet haalt. Dat…

Nieuws

Nationaal Preventieakkoord zet in op fietsen

Met het Preventieakkoord zet Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis in op het aanpakken van gezondheidsproblemen in Nederland. De fiets krijgt hierin een promi…

Nieuws

Wat kost een elektrische fiets aan stroom?

Een elektrische fiets is duurder in gebruik dan een normale fiets; je moet de accu namelijk opladen - afhankelijk van de gebruiksfrequentie soms wel dagelijks. Maar hoeveel invloed heeft da…

Nieuws

Top 3 bloesem- en bollenfietsroutes in Nederland

Het is weer bloesem- en bollentijd in Nederland. Nederland wordt met de dag kleurrijker. Door het mooie weer van de afgelopen weken lijkt het wel of het hele land in bloei staat. Knoppen zi…