Logo Fietsen123

Nieuws

De fiets: hét middel om ons land leefbaar te houden

donderdag 21 maart, 2019

Er verandert veel op het gebied van mobiliteit in Nederland: er worden steeds meer maatregelen tegen automobilisten en in het voordeel van fietsers genomen. Het gaat de goede kant op met fietsen in Nederland, maar het kan nog beter! Dat is de strekking van de toekomstvisie van de Fietsersbond.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft jarenlang de auto voorop gestaan in het mobiliteitsbeleid, maar vanaf de jaren 70 is er steeds meer aandacht gekomen voor een actief fietsbeleid. En met de nieuwe langetermijnvisie wil de Fietsersbond de fiets een nog prominentere plaats geven.

Trends

De fietswereld staat onder invloed van diverse trends. Een daarvan is verstedelijking: het wordt drukker in grote steden. Dit biedt veel kansen voor de fiets, die daar steeds meer de ruimte krijgt. Automobilisten moeten hier meer en meer plaatsmaken voor fietsers. Tegelijkertijd treedt in afgelegen gebieden een tegenovergestelde trend op: voorzieningen worden minder goed bereikbaar, waardoor meer mensen hier sneller de auto pakken.

Ook de toenemende aandacht voor klimaatverandering en gezond leven heeft direct gevolgen voor de Nederlandse fietsers. Enerzijds hebben we al te maken gekregen met bijvoorbeeld de verbanning van bromfietsers naar de rijbaan. Anderzijds zetten overheid en (grote) bedrijven in op het promoten van de fiets voor woon-werkverkeer, bijvoorbeeld door aanpassing van de regeling rond een fiets van de zaak.

Kernpunten voor 2040

Positieve ontwikkelingen, maar het kan dus nog beter volgens de Fietsersbond. In haar langetermijnvisie staan zes kernpunten centraal die de positie van de fiets in het verkeer van 2040 moeten definiëren.

  • STOP (Stappen, Trappen, ov en personenwagen): dit is hoe de ideale volgorde van vervoer in het mobiliteitsbeleid eruitziet. En dat betekent dat wandelaars en fietsers vooraan staan.
  • Diversiteit in de fietsfamilie: met de toename van verschillende soorten fietsen ziet de Fietsersbond alle fietsers als één grote familie, met voor iedereen een geschikte fiets.
  • Fietsgeluk voor iedereen: iedereen moet veilig, comfortabel, snel en stressvrij van A naar B kunnen komen.
  • Lage snelheden binnen de bebouwde kom: automobilisten krijgen lagere maximumsnelheden opgelegd: 30 km/h binnen de bebouwde kom en 60 km/h daarbuiten.
  • Meerdere fietsnetwerken: een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, een hoofdnetwerk voor alle soorten fietsen dat ook op piekmomenten voldoende ruimte biedt en een nieuw netwerk voor snelle en zware fietsen.

Wat kan beter?

Er zijn veel fietsen in Nederland, zo veel zelfs dat men er regelmatig overlast van ondervindt. De Fietsersbond stelt dat deze fietsen best wat efficiënter kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld door de inzet van deelfietssystemen.

Ook de infrastructuur moet nog aantrekkelijker worden voor fietsers. Dit betekent niet alleen dat er langs routes zo min mogelijk gevaar, geluidsoverlast of uitlaatgassen voorkomen, maar ook dat er langs routes voldoende functies (winkels, horeca etc.) aanwezig zijn. En comfort en veiligheid moeten vooropstaan, waarbij de hoeveelheid paaltjes en randen verminderd wordt om aanrijdingen te voorkomen en de overzichtelijkheid te vergroten.

Betere aansluiting tussen verschillende manieren van vervoer. Het gebruik van de fiets moet nog meer gekoppeld worden aan andere – bij voorkeur duurzame – vormen van vervoer, zoals openbaar vervoer en deelsystemen voor auto’s. Dit vraagt om betere aansluitingen op het gebied van onder andere infrastructuur. In steden betekent dit dat er voor auto’s slechts enkele wegen zijn en dat een aantal hoofdwegen bestemd zijn voor openbaar vervoer. Nieuwbouwwijken moeten worden ingericht met voetgangers en fietsers als uitgangspunt.

Alle vervoersvormen moeten data gaan verzamelen, onder andere over ongevallen, trillingen en rijgedrag. Dit om het mogelijk te maken aan de hand hiervan de mobiliteit en veiligheid verder te vergroten. Technologie kan verder helpen om fietsdiefstal terug te dringen en onveilige situaties te herkennen.

Overheid en bedrijfsleven moeten nog meer aandacht hebben voor de fiets bij het woon-werkverkeer. Dit betekent veel fietsparkeervoorzieningen, douches, kleedruimtes en laadmogelijkheden voor e-bikes.

Bron: Fietsersbond

Gerelateerde artikelen

Nieuws

Voorjaar: tijd voor fietsonderhoud

Als de eerste sneeuwklokjes en krokussen zich laten zien, weet je het zeker: het voorjaar komt eraan! Tijd dus om de fiets een goede onderhoudsbeurt te geven. De beste tips vind je hier! Wa…

Nieuws

Een fiets met ingebouwde.... piano! (video)

Maak van uw fiets een rijdend instrument! Deze man vormde zijn piano om tot een fiets (of is het zijn fiets om tot piano?). Het resultaat mag er in ieder geval zijn, vooral wanneer we de ma…

Nieuws

Wordt Nederland een ‘walhalla voor fietsdieven’

De Nationale Politie trekt zich terug uit de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). Verschillende partijen vrezen een toename van het aantal fietsdiefstallen. Maar wat betekent d…

Nieuws

Gazelle bouwt hypermoderne fabriek achter monumentale gevel

Al ruim honderd jaar staat Gazelle aan de top van de Nederlandse fietsenmarkt, maar dat betekent voor het bedrijf geenszins dat er achterover wordt geleund. In september dit jaar opent de f…

Nieuws

Populariteit e-bike blijft maar toenemen

In ruim tien jaar tijd is het fietsgebruik met een dikke 11 procent gegroeid. Deze groei is voor een deel toe te schrijven aan de e-bikes die inmiddels steeds vaker door fietsers ónder de 6…