Logo Fietsen123

Nieuws

Charter van Brussel sluit Velo-city 2009 af

zaterdag 16 mei, 2009

Velo-city 2009, de unieke tweejaarlijkse internationale conferentie over fietsbeleid, is gisteren in het Europees Parlement afgesloten. Burgemeesters van EU-steden, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ondertekenden het Charter van Brussel. Daarmee engageren ze zich om te investeren in fietsbeleid, zowel via de realisatie van infrastructuur als door de promotie van fietsgebruik. Come-back fiets in stedenVelo-city wordt georganiseerd door de European Cyclists’ Federation (ECF), de koepelorganisatie van fietsersbonden. Dit jaar was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaststad. Hoofdthema was ‘Re-cycling cities’. De nadruk lag hierbij op de rol van de fiets in stedelijke mobiliteit en op het feit dat in meer en meer steden de fiets aan een comeback bezig is. Volgens het slotbericht "staan we aan de vooravond van een kentering: de fiets staat op het punt erkend te worden als volwaardig vervoermiddel naast het privaat en openbaar gemotoriseerd vervoer".

1000 deelnemers uit 52 landenOngeveer 1.000 deelnemers, verspreid over 4 dagen en komend uit 52 landen bespraken afgelopen week het thema. De Velo-city-deelnemers vertegenwoordigden fietsersbonden, steden, stedenbouwkundige organisaties en andere instellingen, zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement, de Verenigde Naties (VN), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) en prominenten uit de fietssector. De landen die de meeste vertegenwoordigers hadden waren: België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken. De informele fietstocht, die tijdens de conferentie in Brussel werd georganiseerd, telde 700 fietsers.

Meer dan helft in grote stedenOp dit moment leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in (groot)steden. Dat aantal zal waarschijnlijk alleen nog maar stijgen. Velo-city 2009 focuste daarom ook op begrippen die hand in hand gaan met stedelijke mobiliteit: gezondheid, luchtvervuiling en de opwarming van de aarde. Uitdagingen waarin de fiets een sleutelrol kan spelen. Infrastructuurplanning, parkeerbeleid, de combinatie fiets en openbaar vervoer, de evolutie van fietstechnologie (bv. de opkomst van de elektrische fiets) en lifestyle waren daarom enkele onderwerpen die aan bod kwamen.

StedenAmsterdam bewees hoe ver fietsbeleid kan gaan. Alain Juppé, burgemeester van Bordeaux, legde uit hoe een stad met een stappenplan kan veranderen in een fietsvriendelijke stad. Prof. Van Ypersele van het IPCC besprak de plaats van stedelijke mobiliteit in het klimaatdebat. Guillaume Van der Stichelen van reclamebureau Duval Guillaume illustreerde dat communicatie en marketing van vitaal belang zijn om mensen aan te moedigen de fiets te nemen.Brussel gemotiveerdDe Velo-city-conferenties zijn ook elke keer opnieuw een inspiratiebron voor de organiserende steden om nieuwe projecten op het vlak van planning en promotie te starten. Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet, stelde het zo: “De organisatie van Velo-city is de perfecte springplank voor de gaststad. In het geval van Brussel was het een hoogstnoodzakelijke stimulans – de stad heeft veelbelovende plannen op de agenda staan. Velo-city bracht het beslissings- en planningsproces in een stroomversnelling. Wie aan deze projecten meegewerkt heeft, was enorm gemotiveerd om van de transformatie van Brussel in fietsvriendelijke stad een succes te maken.”

Europa en de fietsOok de rol van Europa, dat fietsgebruik in de stad stimuleert, kreeg bijzondere aandacht. De slotceremonie van Velo-city 2009 stond daarom in het teken van de Europese Commissie. Europees Commissaris voor Transport Antonio Tajani opende de conferentie op dinsdag 12 mei door te stellen dat de fiets een sleutelrol speelt in het actieplan van het Green Urban Transport Paper. EU-vicepresident Siim Kallas legde uit hoe de Europese instellingen de fiets promoten voor verplaatsingen van en naar het werk. Het debat in het Europees Parlement resulteerde in twee concrete zaken: een parlementaire interfractiewerkgroep, die het fietsbeleid voor het Europees Parlement bespreekt, en een Europese ‘Bicycle Officer’ binnen de Europese Commissie. Tijdens de slotceremonie werd het Europees fietswoordenboek gelanceerd, een woordenlijst voor burgers en politici in de 23 officiële EU-talen. Het boekje, dat door het Europese Economisch en Sociaal Comité uitgegeven wordt, bevat de meest gebruikte fietstermen.

Charter van Brussel Aan het slot van de conferentie werd het Charter van Brussel ondertekend door vertegenwoordigers van verschillende Europese steden. We noemen: Brussel, Milaan, München, Sevilla, Tartu, Reggio Emilia, Houten, Edinburgh, Kopenhagen, Aalborg, Helmond, Breda, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Toulouse, Bordeaux, Timisoara, Gdansik, Izmit, de stad Portland (VS), het EESC en de Europese Commissie. Het zal nu ook in andere Europese steden ondertekend worden.

Velo-city 2010 gaat globaalTijdens de slotceremonie droeg Brussel de organisatie van Velo-city over aan Kopenhagen. 'Velo-city 2009 Global' zal gelinkt worden aan de VN-klimaattop, die in december 2009 in Kopenhagen plaatsvindt, en aan de rol die de fiets kan spelen in het klimaatdebat. Door Velo-city 2009 Global aan deze top te koppelen, wil Kopenhagen aan de hele wereld duidelijk maken dat het uitdrukkelijk kiest voor de fiets als stedelijk vervoermiddel en dat dankzij die keuze de leefkwaliteit in de stad Kopenhagen elk jaar verbetert. Klaus Bondam, waarnemend burgemeester van Kopenhagen, zei dat Velo-city 2009 de concrete beleidslijnen voor de toekomst heeft uitgestippeld. Voor Kopenhagen 2009 put hij inspiratie uit de editie van dit jaar.

Link* Charter van Brussel


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Utrecht krijgt elektrische deelfietsen

Na het grote succes in Kopenhagen, krijgt Utrecht in Nederland de primeur met vijftien Gobikes. Het zijn niet zomaar elektrische fietsen, want de fiets kan met smartphones communiceren…

Elektrische Fietsen

Tien tips om diefstal van je e-bike te voorkomen

Onlangs luidden verschillende fietsverzekeraars de noodklok: vanwege het toenemende aantal diefstallen van e-bikes zullen de premies voor fietsverzekeringen gaan stijgen. Niet zo vreemd nat…

Nieuws

Sparta presenteert elektrische fiets met permanente internetverbinding

Sparta heeft een oplossing bedacht om diefstal te voorkomen: de nieuwe full connected e-bike. Deze nieuwe elektrische fiets heeft namelijk een permanente internetverbinding. Dit betekent da…

Nieuws

Een tweedehands e-bike: doen of niet doen?

Met de nog altijd toenemende populariteit van de e-bike neemt ook het aantal tweedehands e-bikes toe. Maar is het verstandig, een tweedehands e-bike kopen? Soms wel, soms niet. Ja, een nieu…

Nieuws

Spits- en vluchtstroken: wanneer gebruikt u ze?

Veel mensen aarzelen in de praktijk om op spitsstroken of vluchtstroken te gaan rijden. Want er staat toch vaak een doorgetrokken streep? En de strook naast de weg, die is toch bedoeld voor…