Logo Fietsen123

Nieuws

CDA in actie voor verbetering knooppuntennetwerk provincie Utrecht

vrijdag 9 oktober, 2009

De Utrechtse CDA-fractie heeft bij monde van Statenlid Coert van Ee het College van Gedeputeerden zeer kritische vragen gesteld over de staat van het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht. De realisatie van het totale provinciale fietsknooppuntensysteem in Utrecht is deze maand precies een jaar geleden afgerond en kostte niet minder dan 1,3 miljoen euro. Veel klachtenCoert van Ee zegt ter toelichting: “Er zijn bij ons veel klachten binnen gekomen over de staat van de bordensignalering van het Utrechtse fietsknooppuntennetwerk. Veel mensen verdwalen omdat de bebording niet goed zou zijn. Hetgeen uiteraard veel onnodige irritaties bij de fietsers oplevert." In een uitvoerige toelichtingsnota stelt Van Ee, dat 'de verbeteringen vóór het volgende fietsseizoen – dus vóór uiterlijk 1 april 2010 –  gerealiseerd moeten zijn'. De nota bevat veel feiten en gegevens, zoals deze door Fietsen Eén Twee Drie zijn gepubliceerd.

Vier aandachtspuntenDe CDA-fractie wil 'gezien de hoeveelheid en de voortduring van de klachten een efficiënte en gedegen aanpak van de serieuze problemen. De omissies in het fietsknooppuntennetwerk dienen voortvarend en adequaat aangepakt te worden'. Daarbij zijn, volgens de fractie, 'de volgende vier aandachtspunten van belang: 1). De leden van Provinciale Staten dienen inzicht te krijgen in het contract, zoals dat is opgesteld bij de aanleg van het knooppuntennetwerk;2). De leden van Provinciale Staten dienen inzicht te krijgen in het onderhoudscontract, dat is opgesteld na de aanleg van het netwerk.3). Een gemakkelijk herkenbaar en direct en duidelijk toegankelijk klachtenformulier op de website van het netwerk is noodzakelijk. Dit klachtenformulier is nu nogal verscholen geplaatst. - Er dient na een klacht een antwoordmail gezonden te worden aan de indiener van de klacht, met de mededeling, dat men de klacht goed ontvangen heeft en dat men er mee aan de slag gaat.- Er dient een mail aan de klager gezonden te worden, als de klacht is behandeld. Hierin moet aangegeven worden, wat men precies gedaan heeft met de klacht. Zo kan een klager zien, dat én wat er met zijn opmerking is gebeurd en kan hij/zij dat ook eventueel zelf controleren.- Ook de provincie moet afschriften van de klachten en de antwoorden ontvangen. Hierdoor is er de mogelijkheid om te controleren of de uitvoerder zijn werk serieus doet.4). Tenslotte stelt zich de vraag, waarom de Provincie nu al een tweede druk van de Fietskaart heeft uitgegeven, terwijl er nog zoveel problemen zijn en het recreatieve fietsseizoen 2009 in feite voorbij is'.

VandalismeHet is te hopen, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht deze kritische vragen van de CDA-fractie zeer serieus neemt en zich niet gaat verschuilen achter het eenzijdige argument van vandalisme. Want daaronder lijden alle knoopppuntennetwerken in België en Nederland. En daarover gaan het merendeel van de klachten niet.

Links* Stroom klachten over fietsknooppuntennetwerk Utrecht blijft* Overzicht van de stand van zaken van het fietsknooppuntennetwerk in Nederland en België


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Onderzoek: e-bike vaker betrokken bij ongelukken

Het aantal ongelukken tussen een auto en een e-bike ligt 30 procent hoger dan tussen gewone fietsen en auto’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse Chalmers University of Technology.…

Nieuws

Twee korte fietsroutes voor winters weer

's Winters is het net even wat minder aantrekkelijk om ellenlange fietstochten te maken. Hierbij daarom twee korte tochten: lang genoeg voor een frisse neus, kort genoeg om niet totaal te v…

Nieuws

Swapfiets breidt verder uit in Europa

De herkenbare blauwe band van Swapfiets kleurt straks ook de straten van Londen, Milaan en Parijs. Tegelijkertijd voegt het bedrijf, dat bekend is van het fiets- en service abonnement met d…

Nieuws

Fietsersbond en VVN luiden noodklok om opgevoerde e-bikes

Nu de elektrische fiets onder alle leeftijdsgroepen gemeengoed is geworden, neemt het aantal opgevoerde exemplaren op het fietspad toe. De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland (VVN) mak…

Nieuws

Ontdek de vernieuwde app van Fietsen123

Onze app is weer up-to-date! Alle fietsroutes die op onze website staan, vindt u nu ook in onze app. De app geeft verschillende mogelijkheden: alleen de knooppunten op het scherm, of juist …