Logo Fietsen123

Nieuws

CDA in actie voor verbetering knooppuntennetwerk provincie Utrecht

vrijdag 9 oktober, 2009

De Utrechtse CDA-fractie heeft bij monde van Statenlid Coert van Ee het College van Gedeputeerden zeer kritische vragen gesteld over de staat van het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht. De realisatie van het totale provinciale fietsknooppuntensysteem in Utrecht is deze maand precies een jaar geleden afgerond en kostte niet minder dan 1,3 miljoen euro. Veel klachtenCoert van Ee zegt ter toelichting: “Er zijn bij ons veel klachten binnen gekomen over de staat van de bordensignalering van het Utrechtse fietsknooppuntennetwerk. Veel mensen verdwalen omdat de bebording niet goed zou zijn. Hetgeen uiteraard veel onnodige irritaties bij de fietsers oplevert." In een uitvoerige toelichtingsnota stelt Van Ee, dat 'de verbeteringen vóór het volgende fietsseizoen – dus vóór uiterlijk 1 april 2010 –  gerealiseerd moeten zijn'. De nota bevat veel feiten en gegevens, zoals deze door Fietsen Eén Twee Drie zijn gepubliceerd.

Vier aandachtspuntenDe CDA-fractie wil 'gezien de hoeveelheid en de voortduring van de klachten een efficiënte en gedegen aanpak van de serieuze problemen. De omissies in het fietsknooppuntennetwerk dienen voortvarend en adequaat aangepakt te worden'. Daarbij zijn, volgens de fractie, 'de volgende vier aandachtspunten van belang: 1). De leden van Provinciale Staten dienen inzicht te krijgen in het contract, zoals dat is opgesteld bij de aanleg van het knooppuntennetwerk;2). De leden van Provinciale Staten dienen inzicht te krijgen in het onderhoudscontract, dat is opgesteld na de aanleg van het netwerk.3). Een gemakkelijk herkenbaar en direct en duidelijk toegankelijk klachtenformulier op de website van het netwerk is noodzakelijk. Dit klachtenformulier is nu nogal verscholen geplaatst. - Er dient na een klacht een antwoordmail gezonden te worden aan de indiener van de klacht, met de mededeling, dat men de klacht goed ontvangen heeft en dat men er mee aan de slag gaat.- Er dient een mail aan de klager gezonden te worden, als de klacht is behandeld. Hierin moet aangegeven worden, wat men precies gedaan heeft met de klacht. Zo kan een klager zien, dat én wat er met zijn opmerking is gebeurd en kan hij/zij dat ook eventueel zelf controleren.- Ook de provincie moet afschriften van de klachten en de antwoorden ontvangen. Hierdoor is er de mogelijkheid om te controleren of de uitvoerder zijn werk serieus doet.4). Tenslotte stelt zich de vraag, waarom de Provincie nu al een tweede druk van de Fietskaart heeft uitgegeven, terwijl er nog zoveel problemen zijn en het recreatieve fietsseizoen 2009 in feite voorbij is'.

VandalismeHet is te hopen, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht deze kritische vragen van de CDA-fractie zeer serieus neemt en zich niet gaat verschuilen achter het eenzijdige argument van vandalisme. Want daaronder lijden alle knoopppuntennetwerken in België en Nederland. En daarover gaan het merendeel van de klachten niet.

Links* Stroom klachten over fietsknooppuntennetwerk Utrecht blijft* Overzicht van de stand van zaken van het fietsknooppuntennetwerk in Nederland en België


Gerelateerde artikelen

Blog

Bert blogt: Fietsen langs de Donau

De officiële Donauradweg loopt van Donaueschingen naar Boedapest en is één van de meest aansprekende fietsroutes in Europa. Bert en zijn vrouw maakten kennis met een fascinerend deel van Eu…

Nieuws

Fietspaden niet alleen meer voor de fiets

Tegenwoordig moet de fietser het fietspad met veel meer andere gebruikers delen. Bakfietsen, snorfietsen, wielrenners en e-bikes zijn in het straatbeeld verschenen. Niet veel jaren geleden…

Nieuws

Santiago de Compostela: Cultuurstad

In Santiago is veel meer te zien dan alleen de kathedraal. Wie (bijna) alles wil bewonderen, doet er goed aan een paar dagen langer te blijven. Een verkenningstocht door de Galicische hoofd…

Nieuws

Gestolen fiets na 12 jaar terug

Een man uit Schoonhoven was zeer verrast toen de politie hem meldde dat zijn gestolen fiets was teruggevonden. Het rijwiel was namelijk al 12 jaar geleden al gestolen. Omdat de man destij…

Nieuws

Proef: elektrische fietsen voor scholieren in Apeldoorn

In Apeldoorn is een bijzonder project van start gegaan, waarbij 20 elektrische fietsen zijn uitgedeeld aan scholieren van de Jacobus Fruytierschool. Provincie Gelderland wil hiermee onderzo…