Tot op vandaag vallen fietsen onder de 'gevonden voorwerpen' die gemeentebesturen minstens zes maanden moeten bewaren. Maar elk jaar worden in België naar schatting 150.000 fietsen gestolen. Daarnaast haalt de politie in de studentensteden jaarlijks duizenden fietsen op, wat heel wat opslagruimte vereist.

De praktijk leert dat de fietsen waarvan de rechtmatige eigenaar zich niet binnen de maand meldt ook later niet meer worden opgehaald. Het is dus zinloos én duur om gevonden fietsen zes maanden lang op te slaan.

Aangezien elke fiets een vierkante meter opslagruimte nodig heeft, is de verwachting dat de maatregel wat extra financiële ademruimte zal opleveren. Voor een stad als Gent betekent het toch al snel een besparing van enkele honderdduizenden euro's.