Logo Fietsen123

Nieuws

Bedrijfsfietsenregeling wordt niet verhoogd

woensdag 17 juni, 2009

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, enige tijd geleden, is een motie van de Kamerleden Roefs en Koopmans aanvaard met het verzoek aan de regering om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de elektrische fiets aantrekkelijker te maken door het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling van € 749 te verdubbelen naar € 1500. Staatssecretaris De Jager laat per brief aan de Tweede Kamer weten daar geen heil in te zien. Huidige fietsenregeling toereikendDe huidige fietsregeling is als het gaat om een ‘gewone’ fiets zonder meer toereikend, zegt De Jager. In 2007 bedroeg het gemiddelde aankoopbedrag voor een fiets € 603; 25% van het aantal verkochte fietsen bevindt zich in de prijsklasse € 700 - € 899 en slechts 14% was duurder dan € 900. De huidige onbelaste vergoeding van € 749 dekt daardoor waarschijnlijk 60 –75% van het aantal verkochte “gewone” fietsen.

Geen uitzonderingEen verhoging van de belastingvrije vergoeding voor uitsluitend de elektrische fiets vindt de Jager om uitvoeringstechnische redenen niet gewenst. 'Dit leidt tot extra lasten voor zowel de werkgever (moet afzonderlijk worden geconstateerd en vastgelegd dat er een elektrische fiets is gekocht) als de Belastingdienst (extra controle-inspanningen). Bovendien is er geen rechtvaardiging om alleen de elektrische fietsen extra te stimuleren. Ook andere fietsen zijn geschikt voor langere afstanden (bijvoorbeeld bepaalde toerfietsen en racefietsen).'

Groei zonder verruiming De staatssecretaris wijst er in zijn brief verder op, dat 'het aandeel van de elektrische fiets ook groeit zonder verruiming van de huidige stimuleringsregeling. De verkopen in 2007 laten een verdubbeling zien van de verkopen in 2006. Bovendien worden de elektrische fietsen ook goedkoper. Op het moment van schrijven van deze brief waren er aanbiedingen bekend voor elektrische fietsen van minder dan € 700. Een verruiming van de fiscale onbelaste vergoeding zou wel eens contraproductief kunnen werken als het gaat om een verdere daling van de marktprijs van dergelijke fietsen'.

Fietsroute en weerTenslotte wijst De Jager op een litteratuuronderzoek van MuConsult. 'Kosten zijn niet de belangrijkste factor in de afweging tussen auto en fiets voor het woonwerkverkeer. Kwaliteit en snelheid van de fietsroute en het weer tellen bijvoorbeeld zwaarder mee in de afweging dan de fiscale faciliteit'.

Link* Brief Staatssecretaris De Jager aan de Tweede Kamer


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Duizenden schoolkinderen krijgen gratis fietshelm

Dit schooljaar krijgen dertienduizend Nederlandse schoolkinderen tussen de zes en acht jaar oud een gratis fietshelm in het kader van een project van de ANWB en de Edwin van der Sar Foundat…

Nieuws

Speed pedelec in opkomst

De snelle elektrische fietsen – speed pedelecs – veroveren steeds meer het straatbeeld. De afgelopen twee jaar nam het aantal speed pedelecs toe met 62 procent. Dat blijkt uit cijfers van h…

Nieuws

Op vakantie met uw eigen fietscamper

Paul Elkins wilde graag comfortabel door het hele land heen fietsen. Hij maakte daarom zijn eigen fietscamper. De kosten? Slechts 150 dollar. Eerst sliep Paul in een tent wanneer hij door h…

Nieuws

Zo gezond is fietsen

Fietsen is gezond, dat is algemeen bekend. Maar hoe gezond is het nu werkelijk? Wist je bijvoorbeeld dat drie keer per week fietsen de kans op diabetes type 2 verkleint? Fietsen motiveert e…

Nieuws

Weggeknipte fiets ophalen: wat kost het?

Uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 220.000 fietsen worden verwijderd. Om een verwijderde fiets bij uw gemeente op te halen moet u gemiddeld ti…