Logo Fietsen123

Nieuws

Aantal fietsers met licht blijft gelijk

dinsdag 4 oktober, 2011

Eind deze maand start weer de campagne om de zichtbaarheid van de fiets bij donker te verbeteren. De campagnes worden al vanaf 2003 gevoerd, de laatste jaren onder het motto Valop, fiets verlicht. Sinds 2003 wordt ook bijgehouden wat de effecten zijn van de publiekscampagnes. Conclusie: sinds 2005 blijft het aantal fietsers met licht ongeveer gelijk.

Jaarlijks wordt door Dienst, Verkeer en Scheepvaart geteld hoeveel fietsers in het donker met licht rijden en wat voor soort verlichting men voert. De laatste bekende meting gebeurde in de maanden december 2009 en januari 2010. In dat onderzoek door bureau Goudappel werd van ruim 17.000 fietsers de lichtvoering geregistreerd. Van deze fietsers voerde 65% voor- en achterlicht. 76% voerde alleen een voorlicht, 69 procent alleen een achterlicht. Dit aandeel was de laatste jaren ongeveer even hoog.

In de periode 2003-2005 steeg het percentage fietsers dat in het donker enige vorm van licht voert wel aanzienlijk, van ongeveer 54 procent naar ruim 70 procent. Maar sinds 2005 is het aandeel ongeveer gelijk gebleven. Volgens bureau Goudappel Coffeng is de aanvankelijke toename te danken aan een combinatie van voorlichting en handhaving door de politie. Volgens Otto van Boggelen van het Fietsberaad zullen ook enkele technische verbeteringen hebben bijgedragen aan de stijging van het aantal verlichte fietsers, met name opkomst van de LED-verlichting en – in mindere mate – de naafdynamo.

Steden verschillen in de mate waarin fietsers licht voeren op de fiets. In de vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voeren fietsers gemiddeld minder vaak licht op de fiets dan in andere steden. Ook wordt in de vier grootste steden minder vaak conform de regelgeving licht op de fiets gevoerd.

Jongeren en jongvolwassenen voeren verhoudingsgewijs minder vaak licht op de fiets dan oudere leeftijdsgroepen. Maar In de verschillende leeftijdscategorieën lijkt sprake te zijn van een stabilisering van de mate waarin de lichtvoering van fietsers zich over de tijd ontwikkelt.

De vaste voor- en achterlamp heeft nog steeds voor velen de voorkeur. In het onderzoek van december 2009/januari 2010 was zowel het voor- als het achterlicht door 97% van de lichtvoerende fietsers aan de fiets bevestigd. Van de nieuwe regelgeving waarmee het is toegestaan de verlichting op het bovenlichaam te bevestigen werd nog weinig gebruik gemaakt. Wel is het aandeel fietsers dat tijdens het onderzoek licht voerde conform de norm dankzij de nieuwe regelgeving 2% hoger.

Lees het volledige bericht en meer op www.fietsberaad.nl:


Gerelateerde artikelen

Nieuws

Oudere fietser is minder stabiel

Fietsers schatten hun eigen rijgedrag hoger in dan tests in het veld aantonen en de oudere fietser is minder stabiel dan zijn jongere evenknie. Dat toont een langlopend onderzoek naar de ve…

Nieuws

Premie zorgverzekering stijgt naar 100 euro

Nederlanders zijn volgend jaar gemiddeld 100 euro per maand kwijt aan premie voor de basiszorgverzekering. Dat is ongeveer 3 euro meer dan in 2015, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)…

Nieuws

Kende u deze 5 verkeersregels al?

Verkeersregels worden voortdurend aangepast aan nieuwe wensen en inzichten. Wie 15 jaar geleden het rijbewijs heeft gehaald, heeft al flink moeten bijspijkeren: sindsdien is 40% van de wege…

Elektrische Fietsen

Negen voordelen van de e-bike

Tegenwoordig is één op de drie verkochte fietsen een e-bike. Niet zo vreemd, gezien de voordelen die zo'n fiets met zich meebrengt. Twijfelt u nog? Dit zijn negen redenen om voor de e-bike …

Nieuws

Verrassend: bijval voor de verplichte cursus voor e-bikende 60-plusser

Ruim dertienhonderd stemmen, en ook nog eens ruim driehonderd mensen die op Facebook een uitgebreide reactie achterlieten – onze stelling ’60-plussers met een e-bike moeten verplicht op cur…