Logo Fietsen123

Dossier

Fiets en Werk

Ook zo benieuwd welke voordelen er allemaal zijn, wanneer je de fiets gebruikt naar je werk in plaats van de auto? Op jaarbasis kan dat voordeel behoorlijk oplopen en dan hebben we het nog niet eens alleen over geld!

Fietsen: goed voor geld en gezondheid
Vooral voor korte ritten nemen Nederlanders en Vlamingen nog vaak de auto. Het betreft hier ritten met een afstand tussen de 5 en 10 kilometer. Naar bijvoorbeeld het werk, naar school of naar de bioscoop. Op deze ritten is echter winst te behalen: voor uw portemonnee, voor uw gezondheid en voor het milieu.

Goedkoop en gezond

Fietsen is goedkoper dan de auto. U bespaart kosten van benzine en afschrijving. Het is ook gezond. Met slechts 30 minuten beweging per dag kan ieder mens een gezonder en actiever leven leiden. Voldoende bewegen vermindert onder meer de kans op hart- en vaatziekten, verschillende soorten van kanker en diabetes.

Het regent bijna nooit.

Vaak wordt 'het weer' als reden aangevoerd om niet te fietsen. Het regent echter veel minder vaak dan men denkt. Zie de informatie hierna op deze pagina.

Fietscalculator
Met de fietscalculator kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel u per jaar bespaart door de auto te laten staan en de fiets naar uw werk te nemen. U vult hierna via de schuifjes in wat de afstand is van uw dagelijkse fietstocht naar uw werk, de frequentie ervan en uw type auto. U ziet direct, wat het voor voordeel oplevert. Voor uw gezondheid, aan brandstofbesparing en voor het milieu!

Bedrijfsfietsenregeling: Nederland

Fietsregeling werkgever-werknemer

Eens per drie jaar mag de werkgever een fiets geheel belastingvrij vergoeden aan de werknemer, indien deze niet duurder is dan € 749,- (incl. btw). Is de fiets duurder, dan is het meerdere belast. Dankzij het wijzigingsplan 'Paarse Krokodil' (2006) is de forfaitaire jaarlijkse bijtelling van € 68,- komen te vervallen.

Daarnaast kan de werkgever voor bijkomende kosten aan de fiets een onbelaste forfaitaire vergoeding aan de werknemer geven van maximaal € 82,- per jaar en de fiets verzekering vergoeden. De vergoeding hoeft niet te worden onderbouwd.

Deze nieuwe regelingen zijn op 1 januari 2007 ingegaan.

Belastingvoordeel bij aanschaf fiets

Uit een onderzoek van de organisatie Nationale Fiets Projecten blijkt, dat werknemers vaker per fiets de afstand tussen woning en bedrijf afleggen, als een bedrijf een fietsenplan heeft. Ook de rijwielbranche profiteert uitgebreid van fietsenplannen. De helft van de deelnemers zou geen nieuwe fiets hebben gekocht als die niet met belastingvoordeel te koop was geweest. Ze hadden dan de aanschaf in de meeste gevallen pas later gedaan.

Laatste nieuws: nu twee regelingen:

In het najaar van 2009 kwam staatssecretaris De Jager van Financiën met een voorstel om de bestaande bedrijfsfietsregeling op te laten gaan in een algemene werkkostenregeling. De Jager wilde af van een serie ingewikkelde bestaande regelingen en één algemene werkkostenregeling invoeren. Werkgevers zouden dan vanaf 2011 allerlei zaken voor hun werknemers belastingvrij mogen vergoeden tot een maximum van 1,4% van de totale bruto looonsom. Dat is op zich aantrekkelijk: er is zo minder rompslomp en er kunnen bijvoorbeeld ook duurdere fietsen worden vergoed. Aan de andere kant lijkt het gevaar dat werkgevers zullen kiezen voor een kerstpakket, bedrijfsfitness en/of bedrijfsfeestjes en -uitjes en er dan geen geld meer over is voor de fiets van de zaak. En dat terwijl ook de overheid het fietsen naar het werk wil bevorderen.

Rai, BOVAG, ANWB en Fietsersbond sloegen daarom de handen ineen en vroegen aan de Kamer en de staatssecretaris om de bedrijfsfiets buiten de nieuwe regeling te houden. De lobby had gedeeltelijk effect: de staatssecretaris blijft bij zijn voorstel, maar de eerste drie jaar (2011, 2012 en 2013) blijft de oude regeling bestaan. Werkgevers kunnen in die drie jaar van tevoren aangeven welke regeling ze willen toepassen. Voordat de nieuwe regeling in 2014 structureel wordt zal bekeken worden wat de effecten zijn.

Bedrijfsfietsenregeling: België

Onbelaste fietsvergoeding woon-werkverkeer
In België kan men een onbelaste fietsvergoeding ontvangen. Het gaat om een vergoeding die door de werkgever wordt toegekend aan werknemers die de afstand van hun woonplaats naar het werkadres geheel of gedeeltelijk overbruggen met de fiets. Deze fietsvergoeding was voorheen fiscaal vrijgesteld voor € 0,15 per km. In april 2009 zijn er nieuwe fiscale regels voor fietsgebruik in woon-werkverkeer verschenen in het Staatsblad. Zo wordt de fietsvergoeding, ontvangen in 2009, vanaf nu vrijgesteld van belastingen tot € 0,20 per km, een bedrag dat ook jaarlijks zal worden geïndexeerd. Ook de werkgevers die investeren in fietsvoorzieningen kunnen voortaan van extra fiscale gunstmaatregelen genieten. Klik hier voor meer informatie over deze wijziging.

Het toekennen van een fietsvergoeding is een gunst en geen verplichting. De werkgever zal dus bereid moeten zijn ze te betalen. Pas wanneer de werknemer ze toegekend krijgt, kan hij van de fiscale vrijstelling genieten. De werkgever dient dus overtuigd te zijn of te worden van een fietsvergoeding. Aldus informatie van de Fietsersbond in België, die een speciale brochure heeft uitgegeven over de voordelen voor een fietsvriendelijk bedrijf.

Klik hierna voor meer informatie van de Fietsersbond België: Fietsvergoeding.

===============================================================

Het regent bijna nooit

Op de vraag "Waarom ga jij eigenlijk niet op de fiets naar je werk?" komt vaak het antwoord "Het regent zó vaak!" Gerard Poels, zelf een fietser naar zijn werk, vindt dat een smoes. Hij staaft dat met feiten. De gegevens van VRT-weerman Frank Deboosere geven hetzelfde beeld. De KMI berekende aan de hand van meerdere jaren, hoe vaak het in België regent.

Bijna nooit
'Iedereen die regelmatig naar zijn of haar werk fietst weet dat dit best meevalt", schrijft Gerard Poels. Om een einde te maken aan het gebruik van deze smoes is hij met een website begonnen. Met als titel 'Het regent bijna nooit'. Op deze site houdt hij dagelijks bij of het nat of droog was tijdens zijn heen- en terugreis naar zijn werk, samen ongeveer 36 kilometer. Ook verschijnt er maandelijks een overzichtelijk grafiekje. Van september 2008 t/m augustus 2009 was 88,89% van de ritten droog en in slechts 11,11% van de gevallen regende het. De Vlaamse VRT-weerman Frank Deboosere houdt eveneens op zijn website bij, hoeveel % van de tijd het op zijn fiets heeft geregend van en naar zijn werk. Dat blijkt ook relatief zeer weinig.

96% van de tijd regent het niet

Uit gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) van België, blijkt dat het in België zes procent van de tijd regent. De cijfers hebben betrekking op de referentieperiode 1934-1997 en op het meetstation te Ukkel. Het KMI beschikt over een unieke, hele lange meetreeks dankzij de Hellmann-Fuess pluviograaf die sedert mei 1898 onafgebroken operationeel is in Ukkel. De ontcijfering van de meetgegevens gebeurt op basis van gegevensreeksen van precies 10 minuten. Hoewel velen beweren dat het in België vaak regent, blijkt dat in werkelijkheid niet te kloppen. In de overgrote meerderheid van de 10-minuten regenvakken valt geen meetbare neerslag. 94% van de tijd regent het niet, 6% van de tijd valt er wel neerslag. Eigenlijk moeten we, door de meting aan de hand van 10-minuten regenvakken, zeggen dat het minstens 94% van de tijd niét regent en maximaal 6% van de tijd wél.

Links

* Het regent bijna nooit
* Website VRT-weerman Frank Deboosere


Nieuws

Beeld bij Fiets stallen bij het station: het blijft een mission impossible

Fiets stallen bij het station: het blijft een mission impossible

Uw fiets parkeren bij een van de stations in Nederland? Het blijft een hele klus om een plekje te vinden. Daarnaast wordt het tekort aan stallingsplaatsen de komende jaren alleen maar groter. Slecht nieuws voor iedereen die elke dag op zo…